Menu G堯wne
Strona Startowa
Wydarzenia
Og這szenia
Przetargi
Platforma zakupowa
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Wa積e telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materia造 OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Transmisje obrad Rady Gm.
Bezp豉tna pomoc prawna
Petycje
Deklaracja dostepnosci
Szczepienia COVID-19
Spis Powszechny 2021
Gmina Ro德ienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
So貫ctwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludno嗆 gminy
Organizacje pozarz康owe
Urz康 Gminy
W豉dze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i O鈍iata
Kultura
Szko造
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzy瞠 Rudo這wic

Pisz o nas

Materia造 videoInfrastruktura

Gmina Ro德ienica jako jednostka samorz康owa obejmuje swoim dzia豉niem 12 so貫ctw tj. Bystrowice, Chorzów, Cz御tkowice, Czudowice, Ro德ienica, Rudo這wice, Tyniowice, W璕ierka, Wi璚kowice, Wola Ro德ienicka, Wola W璕ierska i Mokra.

Powierzchnia, ilo嗆 zamieszka造ch  mieszka鎍ów poszczególne so貫ctw oraz struktura u篡tków rolnych  przedstawia poni窺za tabela:

So貫ctwo

Pow.

w ha

Ilo嗆 mieszk.

Pow.

u篡tków rolnych w ha

Pow.

gruntów

rolnych w ha

Pow.

u篡tków

zielonych w ha

Pow.

lasów w ha

Bystrowice

455,57

534

438,23

354,81

83,42

0,70

Chorzów

313,27

287

268,20

218,96

49,24

9,83

Cz御tkowice

444,43

468

410,59

300,59

109,99

 

Czudowice

321,98

229

297,68

226,01

71,66

1,65

Ro德ienica

746,11

680

422,20

359,08

63,11

270,19

Rudo這wice

773,82

1192

710,76

581,54

129,22

1,34

Tyniowice

321,21

490

300,66

197,48

103,17

0,18

W璕ierka

1103,28

821

766,88

639,71

127,17

289,94

Wi璚kowice

297,51

217

282,76

207,53

75,22

0,23

Wola Ro德ienicka

886,69

551

627,33

373,63

253,70

186,09

Wola W璕ierska

1009,82

615

337,86

248,06

89,80

644,68

Mokra

218,43

234

191,92

143,81

48,11

4,54

Razem wg stanu na 31.12.2012r

6869,17

6318

5055,15

3851,28

1203,87

1409,42

Infrastruktura Gminy Ro德ienica

1.Gazyfikacja:
Gmina Ro德ienica zgazyfikowana jest w 100%. Na terenie gminy gazyfikacj zako鎍zono w 1994 roku.
D逝go嗆 sieci gazowej wraz z przy陰czami wynosi 108.2 km, do której pod陰czonych jest w/g stanu na 30.06.2013r  1125 odbiorców.

2.Sie wodoci庵owa:
Gmina Ro德ienica jest w pe軟i  zwodoci庵owane. Na terenie Gminy  znajduj si 2 uj璚ia wody  zlokalizowane w Woli Ro德ienickiej i Tyniowicach wydobywaj帷e wod z 5 studni g喚binowych. D逝go嗆 sieci wynosi 83,79km, d逝go嗆 przy陰czy 64,50km, Dzia豉nie sieci wspomaga 5 przepompowni wody.  Wod odbiera wg stanu na 31.12.2012r  1444 odbiorców.

3.Sie kanalizacyjna:

Na terenie gminy funkcjonuje  biologiczno mechaniczna oczyszczalna 軼ieków o przepustowo軼i 710 m3 /dob.
Cala Gmina Ro德ienica jest skanalizowana. D逝go嗆 sieci kanalizacyjnej wynosi  132,14km, d逝go嗆 przy陰czy -  12,52km.

Do oczyszczalni 軼ieków po這穎nej w Woli  Ro德ienickiej 軼ieki zrzuca 1379 dostawców. W sieci dzia豉 27 pompowni 軼ieków oraz 24 pompowni lokalnych.

W roku 2013 prowadzone s prace zwi您ane z modernizacj uj璚ia wody w Woli Ro德ienickiej oraz przebudowy  oczyszczalni 軼ieków i  przepompowni 軼ieków wraz z zakupem sprz皻u wspomagaj帷ego  funkcjonowanie gospodarstwa komunalnego. Warto嗆 prac przewidzianych do realizacji  opiewa na  prawie 3 000 000z.

4. Telefonizacja Gminy Ro德ienica
Teren Gminy Ro德ienica pokryty jest sieci telefoniczn w pe軟i zaspokaj帷  zapotrzebowania odbiorców. Na ca造m
terenie dost瘼na jest sie internetowa  /kablowa i radiowa/.

5. Podmioty gospodarcze dzia豉j帷e na terenie gminy Ro德ienica.
Na terenie gminy w chwili obecnej zarejestrowanych jest 122 podmiotów prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz.
Wi瘯sze zak豉dy dzia豉j帷e na terenie gminy:
1.Zak豉d Stolarski Go陰b Dariusz - Ro德ienica
2.Zak豉d Stolarski ζnowy Mariusz i Bo瞠na - Ro德ienica
3.Bank Spó責zielczy w Ro德ienicy
4.Gminna Spó責zielnia Samopomoc Ch這pska w Ro德ienicy
5.Firma Handlowo Us逝gowa „ANI –TRANS” w Mokrej
6.Roboty Ogólno Budowlane „Brukarstwo” Babi Bogdan - Ro德ienica
7.Zak豉d Krawiecki „Kasia” Tryniecki Marian - Ro德ienica
8.Firma Us逝gowo Handlowa ㄆkasz P這cica - Bystrowice
9.Firma Produkcyjno Handlowo Us逝gowa Banowicz Marian - Bystrowice
10 .Firma Handlowa „SKxD” - Tyniowice
11.Wapiennik W璕ierka Malmuk Krystyna - W璕ierka
12.Firma Produkcyjno Handlowa „KAMAR” Raniowski Kazimierz - Chorzów

6.O鈍iata.
Na terenie gminy Ro德ienica dzia豉j 2 gimnazja zlokalizowane w miejscowo軼iach Ro德ienica i W璕ierka, 5 szkó podstawowych zlokalizowanych w miejscowo軼iach: Ro德ienica, Rudo這wice, W璕ierka, Tyniowice i Wola W璕ierska oraz 4 szko造 filialne w miejscowo軼iach: Wola Ro德ienicka, Cz御tkowice, Bystrowicach.
Do poszczególnych szkó ucz瘰zcza nast瘼uj帷a ilo嗆 uczniów:
1.Gimnazjum w Ro德ienicy 179  uczniów
2.Gimnazjum w W璕ierce 57  uczniów
3.Szko豉 Podstawowa w Ro德ienicy 124 uczniów
4.Szko豉 Podstawowa w Rudo這wicach 67 uczniów
5.Szko豉 Podstawowa w Tyniowicach 69 uczniów
6.Szko豉 Podstawowa w W璕ierce 43 uczniów
7.Szko豉 Filialna w Woli Ro德ienickiej 15 uczniów
8.Szko豉 Filialna w Cz御tkowicach 6  uczniów
9.Szko豉 Filialna w Bystrowicach 18 uczniów
10.Szko豉 Podstawowa w Woli W璕ierskiej 75 uczniów
Na pocz徠ku 21 wieku  dokonano przebudowy bazy lokalowej o鈍iaty buduj帷  nowe budynki szkolne w Ro德ienicy wraz z sal gimnastyczn oraz nowy budynek szko造 podstawowej w Woli W璕ierskiej.

Opracowane zosta造 projekty techniczne i uzyskano pozwolenia na budow szko造 podstawowej w Rudo這wicach oraz rozbudow szko造 w W璕ierce wraz z hal sportow.

Na terenie Gminy dzia豉 Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Ro德ienica, które prowadzi  11 oddziaów przedszkolnych w  Rudo這wicach, Ro德ienicy, Woli Ro德ienickiej, Tyniowicach i W璕ierce , Cz御tkowicach, Woli W璕ierskiej , Bystrowicach oraz przedszkole samorz康owe w Woli W璕ierskiej  do których ucz瘰zcza 169 dzieci.

7.Opieka zdrowotna.
Na terenie gminy dzia豉 O鈔odek Zdrowia ROZ - MED w Ro德ienicy oraz Punkt Filialny O鈔odka w W璕ierce.
O鈔odek Zdrowia w Ro德ienicy wraz z Aptek zlokalizowany jest w nowo wybudowanym budynku oddanym do u篡tku z dniem 01 lipca 2007 roku.
O鈔odek Zdrowia zatrudnia w chwili obecnej: Ro德ienica  trzech  lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarza stomatologa, i lekarza ginekologa, W璕ierka jednego lekarza pierwszego kontaktu.

W Ro德ienicy funkcjonuje take punkt zabiegów  rehabilitacyjnych

8.Sie dróg na terenie gminy.

Teren Gminy Ro德ienica przylega do trasy autostrady A-4 i poprzez zjazd jest skomunikowany  poprzez w瞛e drogowy Jaros豉w wschód   z drog wojewódzk Nr 880 Jaros豉w - Pruchnik.


Przez teren gminy Ro德ienica przebiegaj drogi:

A/ wojewódzkie o d逝go軼i 13.706 km: droga Nr. 880 relacji Jaros豉w - Pruchnik o d逝go軼i 10.493 km, droga Nr. 881 relacji 真rawica – Ka鎍zuga - ζ鎍ut o d逝go軼i 3.213 km.
Drogi wojewódzkie s o nawierzchni bitumicznej.

B/ powiatowe o d逝go軼i 29.239 km: droga Nr. 1619 R relacji Zarzecze – Pe軟atycze – Bystrowice, droga Nr. 1620 R relacji Pe軟atycze – Wola Ro德ienicka, droga Nr. 1633 R relacji R帷zyna - Rudo這wice, droga Nr. 1771 R relacji Mokra – Jankowice – Ch這pice, droga Nr. 1773 R relacji Bystrowice – Wi璚kowice, droga Nr. 1780 R relacji W璕ierka – Krzywcza, droga Nr. 1781 R relacji Helusz - Wola W璕ierska.
Drogi powiatowe w 95% s o nawierzchni bitumicznej.

C/ gminne o d逝go軼i 24.501km.

D/ drogi wewn皻rzne o 陰cznej d逝go軼i  oko這 230km.

9.Scalenia gruntów.
Na dzie 31.12.201.r. na terenie gminy Ro德ienica scalenia gruntów przeprowadzone zosta造 w miejscowo軼iach : Czudowice –powierzchnia gruntów po scaleniu 321,9854ha,Cz御tkowice - powierzchnia gruntów po scaleniu 444.4365 ha, Wola Ro德ienicka – powierzchnia gruntów po scaleniu 886,6926ha, Ro德ienica na powierzchni   746,1161ha, Rudo這wice na pow.773,8245 ha, Mokra na pow. 218,4303haha. W chwili obecnej prowadzone s prace scaleniowe w kolejnych 3 so貫ctwach tj. w Bystrowicach, Wi璚kowicach i Tyniowicach na 陰cznej pow. 1074,3022ha.
Równie w豉軼iciele gruntów  z so貫ctwa Chorzów z這篡li stosowny wniosek o wszcz璚ie post瘼owania scaleniowego w tym so貫ctwie w Starostwie Powiatowym w Jaros豉wiu.

10.Rolnictwo
A. Na terenie gminy Ro德ienica znajduje si 1962 p豉tników podatku rolnego w nast瘼uj帷ej strukturze obszarowej:

 


 

 

Powierzchnia gospodarstwa w ha

0-1ha

1-2ha

2-5ha

5-7ha

7-10ha

10-15ha

Pow. 15ha

Ilo嗆

336

869

478

66

29

14

32

Powierzchnia

143,47

1054,87

1493,35

397,22

237,84

180,27

851,77

B. Na terenie Gminy istnieje 1292 podatników podatku od nieruchomo軼i o powierzchni gruntów do 1ha

 
Za豉tw swoj sprawKontakt
Gmina Ro德ienica
Ro德ienica 1
37 - 565 Ro德ienica
pow. jaros豉wski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
/083t0taasz/SkrytkaESP
>nr konta Urz璠u Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Go軼imy
Odwiedza nas 1 go嗆
Top of Page