Menu Główne
Strona Startowa
Wydarzenia
Ogłoszenia
Przetargi
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Ważne telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materiały OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Transmisje obrad Rady Gm.
Bezpłatna pomoc prawna
Petycje
Koordynator dostępności
Gmina Roźwienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
Sołectwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludność gminy
Organizacje pozarządowe
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i Oświata
Kultura
Szkoły
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzyże Rudołowic

Piszą o nas

Materiały videoISO 9001:2008
 Gmina Roźwienica z ISO 9001:2008

     W obecnych czasach jakość zarządzania potwierdzono certyfikatem z serii  ISO 9000 uznawana jest za najlepszy dowód rozwoju gminy. Naturalną konsekwencją tego sposobu zarządzania jest podporządkowanie działań oczekiwaniom mieszkańców, stworzenie przyjaznego i przejrzystego urzędu. Stawianym wymaganiom wychodzi naprzeciw, wprowadzenie systemu zarządzania jakością, który decyduje o sprawności i skuteczności administracji. Wdrożony Systemem Zarządzania Jakością gwarantuje właściwy poziom świadczonych usług i wychodzi naprzeciw petentom mającym coraz większe wymagania. Posiadanie Systemu ISO to prestiż dla całej gminy, który potwierdza, że urząd pracuje na poziomie międzynarodowym. To także sygnał dla petentów, interesantów i inwestorów, że mogą oczekiwać więcej od pracowników.KORZYŚCI PRZEMAWIAJĄCE ZA WDROŻENIEM ISO 9001:2008

-  Odejście od biurokracji do nowoczesnego zarządzania.
-  Sprawne i skuteczne zarządzanie gminą przez jej władze poprzez permanentne podnoszenie jakości pracy w urzędzie.
-  Osobiste zaangażowanie pracowników Urzędu w podnoszeniu jakości świadczonych usług.
-  Uporządkowane i przejrzyste procesy w organizacji.
-  Polepszenie obiegu informacji w gminie.
-  Skuteczne przeprowadzenie procesu reklamacji/skargi.
-  Szybsze wdrażanie nowych pracowników.
-  Jasny podział kompetencji i odpowiedzialności w gminie.
-  Zapewnienie terminowości realizacji usług.
-  Rozwój współpracy miedzy wydziałami i stanowiskami w gminie dzięki jasnemu podziałowi kompetencji. Zachowanie zdolności funkcjonalno- organizacyjnych niezależnie od zmian personalnych.
-  Poprawa struktury personalnej dzięki ustalonym metodom doboru personelu, jego kwalifikacji i szkoleniom.
-  Uaktywnienie motywacji pracowników do poprawnej pracy oraz do współpracy.
-  Stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji w tym do samokształcenia.
-  Ułatwienie procesów wprowadzania pracowników w ustalone działania i operacje.
-  Wczesne rozpoznawanie skutków przy wprowadzanych zmianach.
-  Możliwość samokontroli Systemu Zarządzania  Jakością, a więc spełniania obowiązku nadzoru.
-  Pomoc przy zbieraniu danych i informacji niezbędnych do analiz statystycznych itp.
-  Podniesienie jakości obsługi mieszkańców przez pracowników Urzędu Gminy.
-  Zmniejszenie ilości reklamacji i skarg.
-  Lepsze postrzeganie jakości świadczonych usług przez klientów i wzrost ich satysfakcji.
-  Wzrost zaufania mieszkańców do realizowanych usług .
-  Skrócenie czasu trwania i oczekiwania przez klienta na zrealizowanie usługi.
-  Większe spełnianie wymagań klienta i wzrost wiarygodności gminy.
-  Lepsze postrzeganie przez potencjalnych inwestorów.
-  Prestiż urzędu.
-  Punkty w „Rankingu Gmin i Powiatów" organizowanym przez Związek Powiatów Polskich oraz wielu innych cenionych konkursach i rankingach.
-  Dodatkowe punkty w staraniach o dotacje (np. ogłaszanych przez MSWiA), gdyż wnioski złożone przez jednostkę z wdrożonym i funkcjonującym systemem zarządzania jakością otrzymują dodatkowe punkty podczas formalnej i merytorycznej oceny projektów.


Źródło: www.iso.podkarpackie.com.pl/

 

Do przeglądania lub pobrania:

- Zarządzenia Wójta Gminy Roźwienica związane z ISO 9001:2008
- Księga Jakości, Procedury
 
Załatw swoją sprawęKontakt
Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
37 - 565 Roźwienica
pow. jarosławski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
>nr konta Urzędu Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Gościmy
Top of Page