Menu Główne
Strona Startowa
Wydarzenia
Ogłoszenia
Przetargi
Platforma zakupowa
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Ważne telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materiały OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Transmisje obrad Rady Gm.
Bezpłatna pomoc prawna
Petycje
Deklaracja dostepnosci
Szczepienia COVID-19
Spis Powszechny 2021
Gmina Roźwienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
Sołectwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludność gminy
Organizacje pozarządowe
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i Oświata
Kultura
Szkoły
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzyże Rudołowic

Piszą o nas

Materiały videoISO 9001:2008
 Gmina Roźwienica z ISO 9001:2008

     W obecnych czasach jakość zarządzania potwierdzono certyfikatem z serii  ISO 9000 uznawana jest za najlepszy dowód rozwoju gminy. Naturalną konsekwencją tego sposobu zarządzania jest podporządkowanie działań oczekiwaniom mieszkańców, stworzenie przyjaznego i przejrzystego urzędu. Stawianym wymaganiom wychodzi naprzeciw, wprowadzenie systemu zarządzania jakością, który decyduje o sprawności i skuteczności administracji. Wdrożony Systemem Zarządzania Jakością gwarantuje właściwy poziom świadczonych usług i wychodzi naprzeciw petentom mającym coraz większe wymagania. Posiadanie Systemu ISO to prestiż dla całej gminy, który potwierdza, że urząd pracuje na poziomie międzynarodowym. To także sygnał dla petentów, interesantów i inwestorów, że mogą oczekiwać więcej od pracowników.KORZYŚCI PRZEMAWIAJĄCE ZA WDROŻENIEM ISO 9001:2008

-  Odejście od biurokracji do nowoczesnego zarządzania.
-  Sprawne i skuteczne zarządzanie gminą przez jej władze poprzez permanentne podnoszenie jakości pracy w urzędzie.
-  Osobiste zaangażowanie pracowników Urzędu w podnoszeniu jakości świadczonych usług.
-  Uporządkowane i przejrzyste procesy w organizacji.
-  Polepszenie obiegu informacji w gminie.
-  Skuteczne przeprowadzenie procesu reklamacji/skargi.
-  Szybsze wdrażanie nowych pracowników.
-  Jasny podział kompetencji i odpowiedzialności w gminie.
-  Zapewnienie terminowości realizacji usług.
-  Rozwój współpracy miedzy wydziałami i stanowiskami w gminie dzięki jasnemu podziałowi kompetencji. Zachowanie zdolności funkcjonalno- organizacyjnych niezależnie od zmian personalnych.
-  Poprawa struktury personalnej dzięki ustalonym metodom doboru personelu, jego kwalifikacji i szkoleniom.
-  Uaktywnienie motywacji pracowników do poprawnej pracy oraz do współpracy.
-  Stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji w tym do samokształcenia.
-  Ułatwienie procesów wprowadzania pracowników w ustalone działania i operacje.
-  Wczesne rozpoznawanie skutków przy wprowadzanych zmianach.
-  Możliwość samokontroli Systemu Zarządzania  Jakością, a więc spełniania obowiązku nadzoru.
-  Pomoc przy zbieraniu danych i informacji niezbędnych do analiz statystycznych itp.
-  Podniesienie jakości obsługi mieszkańców przez pracowników Urzędu Gminy.
-  Zmniejszenie ilości reklamacji i skarg.
-  Lepsze postrzeganie jakości świadczonych usług przez klientów i wzrost ich satysfakcji.
-  Wzrost zaufania mieszkańców do realizowanych usług .
-  Skrócenie czasu trwania i oczekiwania przez klienta na zrealizowanie usługi.
-  Większe spełnianie wymagań klienta i wzrost wiarygodności gminy.
-  Lepsze postrzeganie przez potencjalnych inwestorów.
-  Prestiż urzędu.
-  Punkty w „Rankingu Gmin i Powiatów" organizowanym przez Związek Powiatów Polskich oraz wielu innych cenionych konkursach i rankingach.
-  Dodatkowe punkty w staraniach o dotacje (np. ogłaszanych przez MSWiA), gdyż wnioski złożone przez jednostkę z wdrożonym i funkcjonującym systemem zarządzania jakością otrzymują dodatkowe punkty podczas formalnej i merytorycznej oceny projektów.


Źródło: www.iso.podkarpackie.com.pl/

 

Do przeglądania lub pobrania:

- Zarządzenia Wójta Gminy Roźwienica związane z ISO 9001:2008
- Księga Jakości, Procedury
 
Załatw swoją sprawęKontakt
Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
37 - 565 Roźwienica
pow. jarosławski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
/083t0taasz/SkrytkaESP
>nr konta Urzędu Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Top of Page