Menu Główne
Strona Startowa
Wydarzenia
Ogłoszenia
Przetargi
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Ważne telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materiały OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Gmina Roźwienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
Sołectwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludność gminy
Organizacje pozarządowe
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i Oświata
Kultura
Szkoły
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzyże Rudołowic

Piszą o nas

Materiały videoInformacja dla powadzących działalność gospodarczą
     Przedsiębiorco! Sprawdź aktualność swojego wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
    W Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminnym Roźwienica figurują wpisy nieaktualne tzn. niezawierające numeru PESEL, NIP i określenia przedmiotu wykonywanej działalności  zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).

Przedsiębiorca miał obowiązek :
- do 31 grudnia 2004 r. uzupełnić posiadany  wpis o ww. dane (art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 217, poz. 2125)
- do 31 grudnia 2009 r. zaktualizować swoje zaświadczenie o wpisie  poprzez przeklasyfikowanie  przedmiotu  wykonywanej działalności  gospodarczej z kodów 2004 na  kody PKD 2007 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. ( Dz. U. 07.251.1885)
W związku z powyższym  Urząd Gminy w Roźwienicy  prosi Przedsiębiorców, którzy nie zaktualizowali swoich  wpisów, by zgodnie z art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.
Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr  101, poz. 1178 z póżn. zm.) dokonali zmiany wpisu polegającej na uzupełnieniu powyższych danych  bądź  zgłosili informację  o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
Celem złożenia tych informacji należy  zgłosić się do Urzędu Gminy w Roźwienicy  pokój nr 22 ( I piętro) w godz. 7.30 do godz 15.30.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16 622 58 22 wewn. 34.
 
Załatw swoją sprawęKontakt
Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
37 - 565 Roźwienica
pow. jarosławski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
>nr konta Urzędu Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Top of Page