Menu Główne
Strona Startowa
Wydarzenia
Ogłoszenia
Przetargi
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Ważne telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materiały OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Transmisje obrad Rady Gm.
Bezpłatna pomoc prawna
Gmina Roźwienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
Sołectwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludność gminy
Organizacje pozarządowe
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i Oświata
Kultura
Szkoły
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzyże Rudołowic

Piszą o nas

Materiały videoNABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTÓW UNIJNYCH
DOFINANSOWANE KURSY DLA PRACOWNIKÓW – nabór od 13 do 17 stycznia 2020 !
Koszt ponoszony przez firmę w przypadku kursu o wartości 2000zł wynosi: Mikro przedsiębiorstwo: 70% - 400zł gdy pracownik 50+ lub ma niskie kwalifikacje; 600zł - pozostali pracownicy.
Małe przedsiębiorstwo: 60% - 600zł gdy pracownik 50+ lub ma niskie kwalifikacje; 800zł - pozostali pracownicy.
Średnie przedsiębiorstwo: 50% - 800zł gdy pracownik 50+ lub ma niskie kwalifikacje; 1000zł - pozostali pracownicy.

Osobom zgłaszającym się do naszego biura udzielamy nieodpłatnej pomocy w opracowaniu wniosków.
Dofinansowanie udzielane jako pomoc publiczna.

Cel: nabycie uprawnień zawodowych nadawanych przez uznane instytucje certyfikujące.
Lokalizacja: Przemyśl – ciężki sprzęt budowlany lub wybrane miejscowości z obszaru powiatu przemyskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, przeworskiego w przypadku pozostałych kursów.
Grupy: 8-12 osób.
Uczestnicy: osoby pełnoletnie pracujące (min. zatrudnione od 3 mies.), z wyłączeniem prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Kierunki szkolenia:
- Operator wózków jezdniowych.
- Przewóz towarów niebezpiecznych.
- Spawacz – wszystkie metody!
- Operator koparki.
- Operator koparko-ładowarki.
- Operator ładowarki.
- Operator spycharki.
- Operator walca drogowego.
- Operator żurawi przenośnych (HDS).
- Drwal-operator pił mechanicznych do ścinki drzew.
- Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
- Elektromonter.
- Palacz.
- Kucharz.
- Kelner.
- Fryzjer.
- Kosmetyczka.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:
- Zajęcia z profesjonalnym zespołem szkoleniowców.
- Przerwy kawowe.
- Egzaminy i wydanie uprawnień zawodowych.
ROZWIŃ FIRMĘ – ZATRUDNIJ STAŻYSTĘ
KURSY ZAWODOWE I STAŻE DLA OSÓB 18-29
OBEJMUJĄCE CAŁE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Wsparcie na uczestnika - ponad 5000zł (przez 4 mies.).
Cel: nabycie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w ramach stażu.
Lokalizacja: zgłoszone miejscowości z obszaru województwa podkarpackiego.
Grupy: 12 osób.
Uczestnicy: osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 18-29.

Miejsca odbywania staży i kierunek szkolenia: dobierane w zależności od zapotrzebowania uczestników i pracodawców.
Szkolenia i staże są organizowane pod potrzeby pracodawców.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:
- Zajęcia z doradcą zawodowym.
- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
- Za udział w 120 godz. certyfikowanym kursie zawodowym stypendium szkoleniowe netto ok. 700 złotych.
- 4- miesięczne staże - stypendium stażowe netto ok. 1033 złotych/mies.
- Ubezpieczenie NNW i badania lekarskie.
- Catering podczas szkoleń zawodowych.
- Zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników podczas każdej z form wsparcia w wysokości 10 zł za każdy dzień oraz zwrot kosztów dojazdu na staż w wysokości 100 zł miesięcznie.
- Podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze.
Opiekun stażysty otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 250 zł/mies. za każdego stażystę.

Wskaźnik zatrudnienia: min. ½ etatu na 3 mies. dla połowy uczestników projektu.

Wymagamy gwarancji zatrudnienia przez pracodawcę na min. 3 mies. na ½ etatu przy umowie o pracę lub 3 mies. i minimalne wynagrodzenie przy umowie zlecenia.

KURSY ZAWODOWE I STAŻE DLA OSÓB 30 PLUS

Wsparcie na uczestnika - ponad 6700zł (przez 6 mies.).

Cel: nabycie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w ramach stażu.
Lokalizacja: zgłoszone miejscowości z obszaru województwa podkarpackiego.
Grupy: 8 osób.
Uczestnicy: osoby bezrobotne i bierne zawodowo, rolnicy do 2 ha, w wieku 30 plus, rolnicy do 2 ha przeliczeniowych, renciści.

Miejsca odbywania staży i kierunek szkolenia: dobierane w zależności od zapotrzebowania uczestników i pracodawców.
Zachęcamy pracodawców do zgłaszania zapotrzebowania.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:
- Za udział w 80 godz. certyfikowanym kursie zawodowym stypendium szkoleniowe netto 530 złotych.
- 3 lub 6-cio miesięczne staże - stypendium stażowe netto 1033 złotych.
- Zajęcia z doradcą zawodowym, pośrednictwo pracy.
- Ubezpieczenie NNW i badania lekarskie.
- Catering podczas szkoleń zawodowych.
- Zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników podczas każdej z form wsparcia w wysokości 10 zł za każdy dzień oraz zwrot kosztów dojazdu na staż w wysokości 100 zł miesięcznie.
- Podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze.

Brak wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.
Staże 6-cio miesięczne wymagają gwarancji zatrudnienia przez pracodawcę na min. 3 mies. na ½ etatu przy umowie o pracę lub 3 mies. i minimalne wynagrodzenie przy umowie zlecenia.
Staże 3 mies. nie wymagają gwarancji zatrudnienia, jednak liczba ich jest ograniczona.
Staże na 6 mies. wymagają gwarancji zatrudnienia na min. ½ etatu na 3 mies. przy umowie o pracę.

Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące tego zaproszenia prosimy kierować do naszego biura.
Niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem w celu udzielenia szerszych informacji, przesłania ulotek, ustalenia spotkania z naszym przedstawicielem w miejscu, w którym tworzy się grupa.
Łukasz Lewicki
mobile: 508-562-334
e-mail: kursy@zdz-przemysl.com
tel. biur.: 16 678-24-04, 16 678-38-30

adres do korespondencji:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu
ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl
 
Załatw swoją sprawęKontakt
Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
37 - 565 Roźwienica
pow. jarosławski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
>nr konta Urzędu Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Gościmy
Top of Page