Menu Główne
Strona Startowa
Wydarzenia
Ogłoszenia
Przetargi
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Ważne telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materiały OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Transmisje obrad Rady Gm.
Bezpłatna pomoc prawna
Petycje
Koordynator dostępności
Gmina Roźwienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
Sołectwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludność gminy
Organizacje pozarządowe
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i Oświata
Kultura
Szkoły
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzyże Rudołowic

Piszą o nas

Materiały videoEWIDENCJA LUDNOŚCI

Nr karty
Nazwa usługi
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/01
Dowód osobisty dla osoby małoletniej
Wniosek
PDF
*
AO/02
Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat
Wniosek
PDF
*
AO/03
Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ( po 10 latach )
Wniosek
PDF
*
AO/04
Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu zniszczeniu dowodu osobistego
 *
*
AO/05
Zameldowanie na pobyt stały
Wniosek
PDF
*
AO/06
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Wniosek
PDF
*
AO/07
Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na  pobyt stały
Wniosek
PDF
*
AO/08
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
* *
AO/09
Wymeldowanie cudzoziemca  z  miejsca  pobytu stałego
* *
AO/10
Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Wniosek
PDF

*
AO/11
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Wniosek
PDF
*
AO/12
Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Wniosek
PDF
*
AO/13
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Wniosek
PDF
*
AO/14
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
* *
AO/15
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego ponad  3 miesiące
* *
AO/16
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy
* *
AO/17
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
* *
AO/18
Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania
* *
AO/19
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności o pobycie stałym/czasowym
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/20
Wniosek o wpisanie  do rejestru wyborców  w części  A
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/21
Wniosek o wpisanie  do rejestru wyborców  obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej  niebędącego obywatelem polskim
Wniosek_1
Wniosek_2
Wniosek_3
Wniosek_1
Wniosek_2
Wniosek_3
AO/22
Udostępnienie rejestru wyborców i reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
Wniosek_1
Wniosek_2
Wniosek_1
Wniosek_2
  AO/22/1 Sporządzanie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Wniosek_1
Wniosek_2
Wniosek_3
Wniosek_4
Wniosek_5
Wniosek_6
Wniosek_7
Wniosek_8
Wniosek_9
Wniosek_1
Wniosek_2
Wniosek_3
Wniosek_4
Wniosek_5
Wniosek_6
Wniosek_7
Wniosek_8
Wniosek_9
AO/23
Udostępnianie danych ze zbioru danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydawanych i unieważnionych dowodów osobistych
Wniosek
PDF
*
AO/24
Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/25
Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/26
Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zgromadzeń publicznych
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/27
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC


Sprawy Wojskowe i Obronne
Nr karty
Nazwa usługi
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/28
Orzekanie o konieczności sprawowania przez  żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/29
Przyznawanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/30
Uznawanie osób którym doręczono karty powołania lub żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/31
Uznawanie osób, którym doręczono karty powołania lub żołnierzy za żołnierza samotnego
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC
AO/32
Wydanie decyzji w sprawie pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową
Wniosek
PDF
Wniosek
DOC

* Oświadczenie/wniosek/formularz do pobrania i wypełnienia osobiście w Urzędzie Gminy w Roźwienicy.

 
Załatw swoją sprawęKontakt
Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
37 - 565 Roźwienica
pow. jarosławski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
>nr konta Urzędu Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Gościmy
Top of Page