Menu G堯wne
Strona Startowa
Wydarzenia
Og這szenia
Przetargi
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Wa積e telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materia造 OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Transmisje obrad Rady Gm.
Bezp豉tna pomoc prawna
Gmina Ro德ienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
So貫ctwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludno嗆 gminy
Organizacje pozarz康owe
Urz康 Gminy
W豉dze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i O鈍iata
Kultura
Szko造
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzy瞠 Rudo這wic

Pisz o nas

Materia造 videoInformacja KRUS
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego zgodnie ze swym ustawowym obowi您kiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do 鈍iadcze Kasy mo磧iwo嗆 korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we w豉snych Centrach Rehabilitacyjnych w Hory鎍u Zdrój, Iwoniczu Zdrój, 安inouj軼iu, Ko這brzegu, Szklarskiej Por瑿ie, Teresinie i Jedlcu.

Gównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umo磧iwiaj帷ego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolno嗆 do pracy utraci造 jej przywrócenie, o ile jest to mo磧iwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego wzgl璠u rehabilitacja jest adresowana do wszystkich rolników obj皻ych ubezpieczeniem spo貫cznym. Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej realizowanej w Centrach s schorzenia narz康u uk豉du ruchu oraz choroby uk豉du kr捫enia.

Z rehabilitacji mog korzysta osoby spe軟iaj帷e jeden z nast瘼uj帷ych warunków:
1. Podlegaj ubezpieczeniu spo貫cznemu rolników z mocy ustawy w pe軟ym zakresie,
2. Podlegaj ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzy雟kiemu na wniosek w pe軟ym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesi璚y przed z這瞠niem wniosku o rehabilitacj lecznicz.
3. Maj ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytu逝 niezdolno軼i do pracy i zachowali zdolno嗆 do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r zniesiono granic wieku osób ubiegaj帷ych si o skierowanie na rehabilitacj lecznicz oraz obowi您uj nowe druki „ Wniosek o skierowanie na rehabilitacj lecznicz” dla rolników. Nowy druk, dost瘼ny jest w placówkach Kasy lub na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl

Wniosek na leczenie rehabilitacyjne wystawia lekarz lecz帷y. Do wniosku nale篡 do陰czy aktualne badania: morfologia krwi, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej i w przypadku kobiet za鈍iadczenie ginekologiczne o braku przeciwwskaza do odbycia rehabilitacji stacjonarnej. Wype軟iony wniosek nale篡 z這篡 (osobi軼ie lub wys豉 poczt) w oddziale regionalnym lub placówce terenowej kasy.

Wniosek jest sprawdzany pod wzgl璠em formalnym i poddany ocenie merytorycznej. Je瞠li zostanie zaakceptowany przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje propozycj wyjazdu. Poddanie si rehabilitacji jest ca趾owicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do 鈍iadcze pieni篹nych z ubezpieczenia spo貫cznego rolników, z wyj徠kiem prawa do zasi趾u chorobowego za okres przebywania w CRR.

Z rehabilitacji leczniczej mo積a korzysta nie cz窷ciej ni co 12 miesi璚y. Osoby, które maj ustalone prawo do renty okresowej lub do przed逝穎nego zasi趾u chorobowego mog ponownie skorzysta z rehabilitacji po up造wie 6 miesi璚y od dnia zako鎍zenia poprzedniej rehabilitacji.
Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezp豉tny, a zak豉d rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu do CRR w wysoko軼i odpowiadaj帷ej cenie biletu najta雟zego dost瘼nego 鈔odka transportu zbiorowego.

Korzystanie z rehabilitacji za po鈔ednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Agata Borcz Oddzia Regionalny KRUS w Rzeszowie
 
Za豉tw swoj sprawKontakt
Gmina Ro德ienica
Ro德ienica 1
37 - 565 Ro德ienica
pow. jaros豉wski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
>nr konta Urz璠u Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Go軼imy
Top of Page