Menu G堯wne
Strona Startowa
Wydarzenia
Og這szenia
Przetargi
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Wa積e telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materia造 OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Gmina Ro德ienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
So貫ctwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludno嗆 gminy
Organizacje pozarz康owe
Urz康 Gminy
W豉dze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i O鈍iata
Kultura
Szko造
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzy瞠 Rudo這wic

Pisz o nas

Materia造 videoInformacja KRUS
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego zgodnie ze swym ustawowym obowi您kiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do 鈍iadcze Kasy mo磧iwo嗆 korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we w豉snych Centrach Rehabilitacyjnych w Hory鎍u Zdrój, Iwoniczu Zdrój, 安inouj軼iu, Ko這brzegu, Szklarskiej Por瑿ie, Teresinie i Jedlcu.

Gównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umo磧iwiaj帷ego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolno嗆 do pracy utraci造 jej przywrócenie, o ile jest to mo磧iwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego wzgl璠u rehabilitacja jest adresowana do wszystkich rolników obj皻ych ubezpieczeniem spo貫cznym. Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej realizowanej w Centrach s schorzenia narz康u uk豉du ruchu oraz choroby uk豉du kr捫enia.

Z rehabilitacji mog korzysta osoby spe軟iaj帷e jeden z nast瘼uj帷ych warunków:
1. Podlegaj ubezpieczeniu spo貫cznemu rolników z mocy ustawy w pe軟ym zakresie,
2. Podlegaj ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzy雟kiemu na wniosek w pe軟ym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesi璚y przed z這瞠niem wniosku o rehabilitacj lecznicz.
3. Maj ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytu逝 niezdolno軼i do pracy i zachowali zdolno嗆 do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r zniesiono granic wieku osób ubiegaj帷ych si o skierowanie na rehabilitacj lecznicz oraz obowi您uj nowe druki „ Wniosek o skierowanie na rehabilitacj lecznicz” dla rolników. Nowy druk, dost瘼ny jest w placówkach Kasy lub na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl

Wniosek na leczenie rehabilitacyjne wystawia lekarz lecz帷y. Do wniosku nale篡 do陰czy aktualne badania: morfologia krwi, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej i w przypadku kobiet za鈍iadczenie ginekologiczne o braku przeciwwskaza do odbycia rehabilitacji stacjonarnej. Wype軟iony wniosek nale篡 z這篡 (osobi軼ie lub wys豉 poczt) w oddziale regionalnym lub placówce terenowej kasy.

Wniosek jest sprawdzany pod wzgl璠em formalnym i poddany ocenie merytorycznej. Je瞠li zostanie zaakceptowany przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje propozycj wyjazdu. Poddanie si rehabilitacji jest ca趾owicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do 鈍iadcze pieni篹nych z ubezpieczenia spo貫cznego rolników, z wyj徠kiem prawa do zasi趾u chorobowego za okres przebywania w CRR.

Z rehabilitacji leczniczej mo積a korzysta nie cz窷ciej ni co 12 miesi璚y. Osoby, które maj ustalone prawo do renty okresowej lub do przed逝穎nego zasi趾u chorobowego mog ponownie skorzysta z rehabilitacji po up造wie 6 miesi璚y od dnia zako鎍zenia poprzedniej rehabilitacji.
Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezp豉tny, a zak豉d rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu do CRR w wysoko軼i odpowiadaj帷ej cenie biletu najta雟zego dost瘼nego 鈔odka transportu zbiorowego.

Korzystanie z rehabilitacji za po鈔ednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Agata Borcz Oddzia Regionalny KRUS w Rzeszowie
 
Za豉tw swoj sprawKontakt
Gmina Ro德ienica
Ro德ienica 1
37 - 565 Ro德ienica
pow. jaros豉wski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
>nr konta Urz璠u Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Go軼imy
Odwiedza nas 2 go軼i
Top of Page