Menu Główne
Strona Startowa
Wydarzenia
Ogłoszenia
Przetargi
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Ważne telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materiały OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Transmisje obrad Rady Gm.
Bezpłatna pomoc prawna
Gmina Roźwienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
Sołectwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludność gminy
Organizacje pozarządowe
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i Oświata
Kultura
Szkoły
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzyże Rudołowic

Piszą o nas

Materiały videoBudżet na 18 milionów
 Jednogłośnie przyjęty został tegoroczny budżet Gminy Roźwienica. Podczas głosowania, które odbyło się na XI Sesji Rady Gminy Roźwienica (w dniu 30 grudnia 2015 r.) wszyscy Radni poparli zaproponowany przez Wójta Tomasza Kotlińskiego projekt budżetu. Wcześniej Rada zapoznała się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Stałych Rady, które pozytywnie wypowiedziały się o planie finansowym Gminy.


Budżet na rok 2016 zakłada wydatki w kwocie niemal 18 mln zł. Ponad 1 mln zł będą to wydatki majątkowe, czyli inwestycje.

W tym roku Gmina Roźwienica wyda ok. 9,3 mln zł na funkcjonowanie oświaty. Środki te wykorzystane zostaną m.in. na dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Węgierce. Na ten cel zarezerwowano 765 tys. zł.

Na zadania pomocy społecznej i pomocy potrzebującym mieszkańcom zarezerwowano blisko 3,5 mln zł. Ponad 900 tys. zł zarezerwowano na gospodarkę komunalną. Kolejne 130 tys. zł na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Blisko 180 tys. zł zarezerwowano na wydatki związane ze sportem. Na działalność kulturalną ok. 80 tys. zł. Blisko 50 tys. zł wydane zostanie w tym roku na utrzymanie i remonty dróg gminnych.

W poszczególnych miejscowościach przeprowadzane będą również mniejsze inwestycje w ramach "funduszu sołeckiego", który przyznany został wszystkim miejscowościom Gminy:
Sołectwo Bystrowice ok. 20,7 tys. zł;
Sołectwo Cząstkowice ok. 18,8 tys. zł;
Sołectwo Chorzów ok. 13,5 tys. zł;
Sołectwo Czudowice ok. 12,2 tys. zł;
Sołectwo Mokra ok. 12,9 tys. zł;
Sołectwo Roźwienica ok. 25,5 tys. zł;
Sołectwo Rudołowice ok. 28,5 tys. zł;
Sołectwo Tyniowice ok. 19,6 tys. zł;
Sołectwo Węgierka ok. 28,5 tys. zł;
Sołectwo Więckowice ok. 11,8 tys. zł;
Sołectwo Wola Roźwienicka ok. 20,9 tys. zł;
Sołectwo Wola Węgierska ok. 23,2 tys. zł.

Poza uchwałą budżetową Rada Gminy Roźwienica przyjęła także uchwały: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Roźwienica oraz w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
 

 
Załatw swoją sprawęKontakt
Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
37 - 565 Roźwienica
pow. jarosławski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
>nr konta Urzędu Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Gościmy
Top of Page