Menu G堯wne
Strona Startowa
Wydarzenia
Og這szenia
Przetargi
Platforma zakupowa
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Wa積e telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materia造 OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Transmisje obrad Rady Gm.
Bezp豉tna pomoc prawna
Petycje
Deklaracja dostepnosci
Szczepienia COVID-19
Spis Powszechny 2021
Gmina Ro德ienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
So貫ctwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludno嗆 gminy
Organizacje pozarz康owe
Urz康 Gminy
W豉dze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i O鈍iata
Kultura
Szko造
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzy瞠 Rudo這wic

Pisz o nas

Materia造 videoPodkarpacki System e-Administracji Publicznej
   

Projekt wspó貨inansowany ze 鈔odków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 o priorytetowa "Spo貫cze雟two informacyjne"

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego:
Zasadniczym celem projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" jest zapewnienie mieszka鎍om Podkarpacia mo磧iwo軼i korzystania z szerokiego zakresu us逝g publicznych dost瘼nych drog elektroniczn dzi瘯i budowie regionalnego 鈔odowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obs逝gi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urz璠ów administracji lokalnej. Efektem realizacji ww. celu b璠zie m.in. podniesienie atrakcyjno軼i regionu dla inwestorów zewn皻rznych, zwi瘯szenie konkurencyjno軼i rozpocz璚ia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu krajowej i mi璠zynarodowej konkurencyjno軼i gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto zak豉da si istotny wp造w tego projektu na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali ca貫go województwa. Realizacja rozwi您a b璠帷ych przedmiotem projektu wymusi rozwój infrastruktury 陰cz telekomunikacyjnych na tym obszarze.

Projekt ukierunkowany jest na:
- podniesienie efektywno軼i dzia豉 administracji publicznej oraz jako軼i us逝g publicznych dla obywateli,
- zawi您anie w oparciu o realizowany projekt - sieci wspó逍racy samorz康ów w zakresie rozwoju spo貫cze雟twa informacyjnego na Podkarpaciu,
- zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorz康owej Podkarpacia, która pozwoli na wdra瘸nie projektów spo貫cze雟twa informacyjnego w regionie,
- spe軟ienie prawnych zobowi您a w zwi您ku z obowi您kami wynikaj帷ymi z rozporz康ze do ustawy o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiotów realizuj帷ych zadania publiczne m.in.:
wnoszenie poda w formie elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urz璠owe po鈍iadczenie odbioru, repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny.

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) jako skuteczne narz璠zie dost瘼u obywateli do informacji sektora publicznego ma umo磧iwi komunikowanie si obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a tak瞠 zapewni podniesienie efektywno軼i dzia豉nia administracji samorz康owej na terenie województwa podkarpackiego.
Gmina Ro德ienica przyst徙i豉 wspólnie z Województwem Podkarpackim do przygotowania i realizacji tego Projektu (pierwsza robocza nazwa Projektu to: System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim - SEKAP). W dniu 16 maja 2008 r. w Rzeszowie zosta這 zawarte porozumienie pomi璠zy Województwem Podkarpackim, zwanym Liderem Projektu, a Gmin Ro德ienica i 179 innymi samorz康ami (gminy, miasta , powiaty), zwanymi Partnerami w sprawie: wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP).

W wykonaniu postanowie porozumienia w dniu 1 pa寮ziernika 2010 r. zosta豉 zawarta umowa pomi璠zy Województwem Podkarpackim, a Gmin Ro德ienica w sprawie okre郵enia szczegó這wych zasad wspó逍racy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Spo貫cze雟two informacyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 . Przedmiotem tej umowy jest okre郵enie zasad i warunków wzajemnej wspó逍racy przy realizacji Projektu.

Zakres przedmiotowy Projektu umo磧iwi Stronom cyfrow komunikacj wewn徠rz urz璠u oraz pomi璠zy petentem, a urz璠em. Na pakiet produktów b璠 si sk豉da造 jednostkowe pakiety produktów, wdro穎ne z osobna dla ka盥ego z Partnerów Projektu. W wyniku realizacji Projektu Partner stanie si w豉軼icielem jednostkowego pakietu produktów.

W ramach projektu Gmina Ro德ienica otrzyma豉 w szczególno軼i :
serwer wraz z licencj na system operacyjny , platform workflow (serwer), antywirus (serwer) typu A - 1 szt., sprz皻 aktywny LAN Prze陰cznik typu B (48 portowy) - 1 szt., projekt i budowa sieci LAN - 陰cznie 33 gniazda, zabezpieczenie brzegu sieci i VPN typu B - 1 szt., zestawy komputerów stacjonarnych - 26 szt. (w zestawie: komputer, mysz, klawiatura, system operacyjny), komputery przeno郾e (notebooki) - 4 szt. (w zestawie: komputer, mysz, system operacyjny), monitory komputerowe - 20 szt., pakiet oprogramowania biurowego - 30 szt., program antywirusowy (klient) - 30 szt., urz康zenie Biura Obs逝gi Klienta typu A - 1 szt., infomat wewn皻rzny - 1 szt., licencja Systemu Wewn皻rznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow - 30 szt., zestawy do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) – 12 szt.

Podzia kosztów pomi璠zy Stronami przedstawia si nast瘼uj帷o:
- planowany ca趾owity koszt realizacji Projektu przypadaj帷y na Partnera (Gmin Ro德ienica) wynosi nie wi璚ej ni 471 948,00 z這tych brutto,
- wk豉d w豉sny uznany za koszt kwalifikowany w Projekcie Partnera, w wysoko軼i 15% i wynosz帷y nie wi璚ej ni 69 584,00 z這tych brutto, p豉ci Partner (Gmina Ro德ienica)
- wk豉d w豉sny uznany za koszty niekwalifikowane w Projekcie Partnera, wynosz帷y nie wi璚ej ni 8 069,00 z這tych brutto, p豉ci Partner (Gmina Ro德ienica),
- pozosta貫 koszty kwalifikowane realizacji Projektu przypadaj帷e na Partnera (Gmin Ro德ienica), w wysoko軼i 85%, pochodz ze 鈔odków RPO WP 2007-2013 i wynosz nie wi璚ej ni 394 295,00 z這tych brutto.

Wi璚ej informacji dotycz帷ych Projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej znajdziecie Pa雟two na stronie internetowej Lidera Projektu pod adresem:

https://www.pseap.pl/
http://www.si.podkarpackie.pl

 
Za豉tw swoj sprawKontakt
Gmina Ro德ienica
Ro德ienica 1
37 - 565 Ro德ienica
pow. jaros豉wski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
/083t0taasz/SkrytkaESP
>nr konta Urz璠u Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Go軼imy
Odwiedza nas 1 go嗆
Top of Page