Menu G堯wne
Strona Startowa
Wydarzenia
Og這szenia
Przetargi
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Wa積e telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materia造 OSP
OchronaDanychOsobowych
BIP
Transmisje obrad Rady Gm.
Bezp豉tna pomoc prawna
Petycje
Koordynator dost瘼no軼i
Gmina Ro德ienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
So貫ctwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludno嗆 gminy
Organizacje pozarz康owe
Urz康 Gminy
W豉dze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i O鈍iata
Kultura
Szko造
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzy瞠 Rudo這wic

Pisz o nas

Materia造 videoPodkarpacki System e-Administracji Publicznej
   

Projekt wspó貨inansowany ze 鈔odków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 o priorytetowa "Spo貫cze雟two informacyjne"

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego:
Zasadniczym celem projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" jest zapewnienie mieszka鎍om Podkarpacia mo磧iwo軼i korzystania z szerokiego zakresu us逝g publicznych dost瘼nych drog elektroniczn dzi瘯i budowie regionalnego 鈔odowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obs逝gi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urz璠ów administracji lokalnej. Efektem realizacji ww. celu b璠zie m.in. podniesienie atrakcyjno軼i regionu dla inwestorów zewn皻rznych, zwi瘯szenie konkurencyjno軼i rozpocz璚ia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu krajowej i mi璠zynarodowej konkurencyjno軼i gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto zak豉da si istotny wp造w tego projektu na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali ca貫go województwa. Realizacja rozwi您a b璠帷ych przedmiotem projektu wymusi rozwój infrastruktury 陰cz telekomunikacyjnych na tym obszarze.

Projekt ukierunkowany jest na:
- podniesienie efektywno軼i dzia豉 administracji publicznej oraz jako軼i us逝g publicznych dla obywateli,
- zawi您anie w oparciu o realizowany projekt - sieci wspó逍racy samorz康ów w zakresie rozwoju spo貫cze雟twa informacyjnego na Podkarpaciu,
- zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorz康owej Podkarpacia, która pozwoli na wdra瘸nie projektów spo貫cze雟twa informacyjnego w regionie,
- spe軟ienie prawnych zobowi您a w zwi您ku z obowi您kami wynikaj帷ymi z rozporz康ze do ustawy o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiotów realizuj帷ych zadania publiczne m.in.:
wnoszenie poda w formie elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urz璠owe po鈍iadczenie odbioru, repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny.

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) jako skuteczne narz璠zie dost瘼u obywateli do informacji sektora publicznego ma umo磧iwi komunikowanie si obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a tak瞠 zapewni podniesienie efektywno軼i dzia豉nia administracji samorz康owej na terenie województwa podkarpackiego.
Gmina Ro德ienica przyst徙i豉 wspólnie z Województwem Podkarpackim do przygotowania i realizacji tego Projektu (pierwsza robocza nazwa Projektu to: System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim - SEKAP). W dniu 16 maja 2008 r. w Rzeszowie zosta這 zawarte porozumienie pomi璠zy Województwem Podkarpackim, zwanym Liderem Projektu, a Gmin Ro德ienica i 179 innymi samorz康ami (gminy, miasta , powiaty), zwanymi Partnerami w sprawie: wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP).

W wykonaniu postanowie porozumienia w dniu 1 pa寮ziernika 2010 r. zosta豉 zawarta umowa pomi璠zy Województwem Podkarpackim, a Gmin Ro德ienica w sprawie okre郵enia szczegó這wych zasad wspó逍racy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Spo貫cze雟two informacyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 . Przedmiotem tej umowy jest okre郵enie zasad i warunków wzajemnej wspó逍racy przy realizacji Projektu.

Zakres przedmiotowy Projektu umo磧iwi Stronom cyfrow komunikacj wewn徠rz urz璠u oraz pomi璠zy petentem, a urz璠em. Na pakiet produktów b璠 si sk豉da造 jednostkowe pakiety produktów, wdro穎ne z osobna dla ka盥ego z Partnerów Projektu. W wyniku realizacji Projektu Partner stanie si w豉軼icielem jednostkowego pakietu produktów.

W ramach projektu Gmina Ro德ienica otrzyma豉 w szczególno軼i :
serwer wraz z licencj na system operacyjny , platform workflow (serwer), antywirus (serwer) typu A - 1 szt., sprz皻 aktywny LAN Prze陰cznik typu B (48 portowy) - 1 szt., projekt i budowa sieci LAN - 陰cznie 33 gniazda, zabezpieczenie brzegu sieci i VPN typu B - 1 szt., zestawy komputerów stacjonarnych - 26 szt. (w zestawie: komputer, mysz, klawiatura, system operacyjny), komputery przeno郾e (notebooki) - 4 szt. (w zestawie: komputer, mysz, system operacyjny), monitory komputerowe - 20 szt., pakiet oprogramowania biurowego - 30 szt., program antywirusowy (klient) - 30 szt., urz康zenie Biura Obs逝gi Klienta typu A - 1 szt., infomat wewn皻rzny - 1 szt., licencja Systemu Wewn皻rznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow - 30 szt., zestawy do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) – 12 szt.

Podzia kosztów pomi璠zy Stronami przedstawia si nast瘼uj帷o:
- planowany ca趾owity koszt realizacji Projektu przypadaj帷y na Partnera (Gmin Ro德ienica) wynosi nie wi璚ej ni 471 948,00 z這tych brutto,
- wk豉d w豉sny uznany za koszt kwalifikowany w Projekcie Partnera, w wysoko軼i 15% i wynosz帷y nie wi璚ej ni 69 584,00 z這tych brutto, p豉ci Partner (Gmina Ro德ienica)
- wk豉d w豉sny uznany za koszty niekwalifikowane w Projekcie Partnera, wynosz帷y nie wi璚ej ni 8 069,00 z這tych brutto, p豉ci Partner (Gmina Ro德ienica),
- pozosta貫 koszty kwalifikowane realizacji Projektu przypadaj帷e na Partnera (Gmin Ro德ienica), w wysoko軼i 85%, pochodz ze 鈔odków RPO WP 2007-2013 i wynosz nie wi璚ej ni 394 295,00 z這tych brutto.

Wi璚ej informacji dotycz帷ych Projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej znajdziecie Pa雟two na stronie internetowej Lidera Projektu pod adresem:

https://www.pseap.pl/
http://www.si.podkarpackie.pl

 
Za豉tw swoj sprawKontakt
Gmina Ro德ienica
Ro德ienica 1
37 - 565 Ro德ienica
pow. jaros豉wski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
>nr konta Urz璠u Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Go軼imy
Odwiedza nas 1 go嗆
Top of Page