Menu G堯wne
Strona Startowa
Wydarzenia
Og這szenia
Przetargi
G.O.P.S
Galeria
Do pobrania
Wa積e telefony
Realizowane Programy
RPO WP
PSeAP
ISO 9001:2008
Firmy z terenu Gminy
WYBORY
Biuletyn - Nasza Gmina
Materia造 OSP
Gmina Ro德ienica
Historia Gminy
Lokalizacja Gminy
So貫ctwa
Infrastruktura
Rolnictwo Gminy
Ludno嗆 gminy
Organizacje pozarz康owe
Urz康 Gminy
W豉dze
Rada Gminy
Lokalizacja
Kultura i O鈍iata
Kultura
Szko造
Biblioteka
Sport
Akty normatywne


Multimedia

Kapliczki i Krzy瞠 Rudo這wic

Pisz o nas

Materia造 videoInformacja
    Wójt Gminy Ro德ienica podaje do publicznej wiadomo軼i wykaz nieruchomo軼i mienia komunalnego Gminy Ro德ienica przeznaczonego do sprzeda篡 i dzier瘸wy znajduj帷ych si w miejscowo軼iach Rudo這wice i W璕ierka.
Pe軟a tre嗆 wykazu znajduje si w za陰czniku poni瞠j.
Za陰cznik.pdf
 
Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.11.2012 r.
      Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak I-VIII.7820.1.7.2012 z dnia 30 listopada 2012 r. dotycz帷a zezwolenia na realizacj inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jaros豉w - Pruchnik w km 0+000 - 16+776" na rzecz Zarz康u Województwa Podkarpackiego, al. Ciepli雟kiego 4, 35-010 Rzeszów - Podkarpackiego Zarz康u Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya 疾le雟kiego 19a, 35-105 Rzeszów.
       Pe軟a tre嗆 obwieszczenia oraz decyzji znajduje si w za陰cznikach poni瞠j.
1. Obwieszczenie.pdf
2. Decyzja.pdf
 
Turniej pracownik闚 o鈍iaty
       Ju po raz kolejny na naszym terenie odby si Powiatowy Turniej Nauczycieli w pi販e siatkowej. XVII z kolei turniej zosta rozegrany 30 listopada pod patronatem Wójta Gminy Ro德ienicy w hali sportowej przy Gminnym Gimnazjum w Ro德ienicy. W zawodach wzi窸o udzia pi耩 dru篡n reprezentuj帷ych nauczycieli z powiatu jaros豉wskiego. Organizatorem imprezy by UKS "Borusz" przy SP w Woli W璕ierskiej. Turniej by prowadzony pod czujnym okiem s璠ziego PZPS Janusza Papada鎍zuka. Forma i zaanga穎wanie zawodników wzbudzi造 du篡 entuzjazm widzów. Po staj帷ych na wysokim poziomie meczach, zaci皻ej, ale zawsze sportowej walce zwyci瞛c i zdobywc Pucharu Wójta okaza豉 si dru篡na KIM Jaros豉w. Wszystkie zespo造 otrzyma造 puchary i pami徠kowe dyplomy. Najlepszym zawodnikiem zosta豉 wybrana Dorota Gembarowska.*
*廝ód這 http://spwwegierska.ehost.pl/
 
Ulga z tytu逝 scalenia grunt闚
Informacja dla rolników posiadaj帷ych grunty na terenie wsi Ro德ienica, Rudo這wice i Mokra.
    Wójt Gminy Ro德ienica informuje rolników o mo磧iwo軼i sk豉dania wniosków o przyznanie w podatku rolnym ulgi z tytu逝 scalenia gruntów w miejscowo軼iach Ro德ienica, Rudo這wice i Mokra.
    W/w ulga przyznawana jest na wniosek rolnika. Wnioski nale篡 z這篡 do Urz璠u Gminy
od 01 grudnia do  31 grudnia 2012 r. Rolnicy, którzy z這膨 wniosek w grudniu 2012 r. otrzymaj 100% ulgi w pierwszym roku,  w drugim roku 75% ulgi, za w trzecim roku 50 %.
    Natomiast rolnicy, którzy z這膨 wniosek w 2013 r. b璠 mieli udzielon ulg od nast瘼nego miesi帷a po dniu z這瞠nia wniosku (o te miesi帷e ulga b璠zie mniejsza).
Wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytu逝 scalenia gruntów.pdf
 
Informacja 19.09.2012 r.
     Informacja dotycz帷a naboru wniosków w 2010 r. z dzia豉nia 121 "Modernizacja Gospodarstw Rolnych" obj皻ego PROW 2007-2013. za陰cznik_1.pdf  za陰cznik_2.pdf
 
Zaproszenie 16.07.2012 r.
    Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Przemy郵u zapraszaj w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego na bezp豉tne konsultacje dotycz帷e funduszy europejskich.
    Podczas dy簑ru w Urz璠zie Gminy potencjalni i faktyczni beneficjenci b璠 mogli uzyska informacje na temat mo磧iwo軼i wsparcia z programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójno軼i oraz dowiedz si o projektach realizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Konsultanci b璠 te pomaga w procesie rozliczania projektów wspó貨inansowanych ze 鈔odków europejskich.
   Zapraszamy do Urz璠u Gminy w Ro德ienicy, 19 lipca br. od godziny 10:00 do 13:00.
  Celem akcji jest u豉twienie mieszka鎍om dost瘼u do informacji i wiedzy dotycz帷ej mo磧iwo軼i wsparcia z ró積ych inicjatyw z Funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.
 
Informacja
    Urz康 Gminy Ro德ienica informuje, 瞠 do dnia 30.07.2012 roku organizacje pozarz康owe, które z這篡造 oferty na realizacj zada z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej maj obowi您ek z這篡 w Sekretariacie Urz璠u Gminy Ro德ienica sprawozdania cz窷ciowe (za okres od dnia zawarcia umowy do 30.06.2012 roku) i rozliczy wydatki finansowe z I transzy dotacji celowej otrzymanej z bud瞠tu Gminy Ro德ienica w 2012 roku.
Wzór sprawozdania mo積a pobra ze strony Gminy Ro德ienica www.rozwienica.itl.pl> Menu Gówne> zak豉dka „Do pobrania”> punkt 14
Wójt Gminy Ro德ienica
Tomasz Kotli雟ki
 
Informacja
 
Informacja
 
Informacja 02.05.2012 r.
 
Rozstrzygini璚ie II otwartego konkursu ofert 02.05.2012 r.
 
Obwieszczenie 16.04.2012 .
 
Obwieszczenie
 
Og這szenie 16.03.2012 r.
     Og這szenie Wójta Gminy Ro德ienica o naborze przedstawicieli organizacji pozarz康owych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z pó幡. zm.) do pracy komisji konkursowej, która zostanie powo豉na do zaopiniowania ofert z這穎nych do konkursu og這szonego Zarz康zeniem Nr 6/2012 Wójta Gminy Ro德ienica z dnia 02 marca 2012r. w sprawie: og這szenia otwartego konkursu ofert na realizacj zada publicznych przez organizacje pozarz康owe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku.doc
 
Og這szenie
 
Mamy Orlik...
     Od 1 marca 2012 r., mo積a korzysta z obiektu sportowego który znajduje si tu przy Zespole Szkó im. Orl徠 Lwowskich w Ro德ienicy (wej軼ie ulic mi璠zy Sklepem Wielobran穎wym GS a Pracowni Rehabilitacyjn).
Godziny otwarcia:
 Poniedzia貫k
 od 14:00 do 22:00
 Wtorek od 14:00 do 22:00
 字oda od 14:00 do 22:00
 Czwartek od 14:00 do 22:00
 Pi徠ek od 14:00 do 22:00
 Sobota od 11:00 do 22:00
 Niedziela od 14:00 do 22:00
     W wy瞠j wymienionych godzinach nale篡 kontaktowa si z opiekunami obiektu, którzy s na dy簑rze w celu "rezerwacji" boisk.
 
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie W鎩ta Gminy Wi您ownica
 
Sprzeda drewna
 
Informacja
POWOxNIE GMINNEGO ZESPOΣ INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAxNIA PRZEMOCY W RODZINIE
    Realizuj帷 obowi您ek wynikaj帷y z ustawy o przeciwdzia豉niu przemocy w rodzinie Wójt Gminy w Ro德ienicy Zarz康zeniem z dnia 25 maja 2011 r., powo豉 Gminny Zespó Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdzia豉nia Przemocy w Rodzinie. czytaj dalej    wniosek 
 
Stypendia Pomostowe 21.06.2011 r.
prosz klikn望 powy瞠j aby powi瘯szy
 
Informacja o wydawaniu artyku堯w 篡wno軼iowych
     Kolejna edycja Unijnego Programu PEAD 2011 - „Dostarczanie nadwy瞠k 篡wno軼i dla najubo窺zej ludno軼i Unii Europejskiej PEAD 2011”.
     Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Ro德ienicy informuje, 瞠 od miesi帷a maja 2011 r., wydawa b璠zie artyku造 篡wno軼iowe w ramach Europejskiego Programu Pomocy 砰wno軼iowej – PEAD 2011. Wi璚ej szczegóów znajduje si w za陰czniku. >>Za陰cznik<<
 
Informacja dla powadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz
     Przedsi瑿iorco! Sprawd aktualno嗆 swojego wpisu do Ewidencji Dzia豉lno軼i Gospodarczej.
    W Ewidencji Dzia豉lno軼i Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminnym Ro德ienica figuruj wpisy nieaktualne tzn. niezawieraj帷e numeru PESEL, NIP i okre郵enia przedmiotu wykonywanej dzia豉lno軼i  zgodnie z Polsk Klasyfikacj Dzia豉lno軼i (PKD 2007).
Czytaj ca這嗆…
 
Obwieszczenie
     Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ka鎍zuga, o wszcz璚iu post瘼owania i wyst徙ieniu do organów wspó責zia豉j帷ych, w sprawie wydania decyzji o 鈔odowiskowych, uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsi瞝zi璚ia dotycz帷ego przed逝瞠nia koncesji, Zalesie-Jodówka-Skopów Nr 21/2001/p. Wi璚ej szczegó這wych informacji znajduje si w za陰czniku. >>ZAㄐCZNIK<<
 
Informacja 08.11.2010 r.
     Wójt Gminy w Ro德ienicy informuje mieszka鎍ów Gminy, 瞠 ustawa z dnia 3 pa寮ziernika 2008 roku o zmianie ustawy o ewidencji i ludno軼i i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, która wesz豉 w 篡cie z dniem 1 stycznia 2009 roku, wprowadzi豉 now instytucj prawn  uniewa積ianie dowodów osobistych z urz璠u.
Czytaj ca這嗆…
 
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji 02.11.2010 r.
     Na podstawie art. 5 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z pó幡 zm.) Wójt Gminy Ro德ienica zaprasza zainteresowane organizacje pozarz康owe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu wspó逍racy Gminy Ro德ienica z organizacjami pozarz康owymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”.
Czytaj ca這嗆…
 
Og這szenie o sprzeda篡 dzia貫k 06.10.2010 r.
     Gmina Ro德ienica informuje i posiada do sprzeda篡 atrakcyjnie dzia趾i budowlane, po這穎ne na terenie wsi Chorzów oraz Rudo這wice. Wszystkie grunty po這穎ne  na terenie so貫ctwa Rudo這wice, s uzbrojone w media. Szczegó這we informacje na temat dzia貫k w Chorzowie, uzyska mo積a w Urz璠zie Gminy Ro德ienica w pokoju nr 14, lub pod numerem telefonu 0-16 622-58-22 wew. 33. 
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast. » koniec »»

Pozycje :: 221 - 264 z 290
Za豉tw swoj sprawKontakt
Gmina Ro德ienica
Ro德ienica 1
37 - 565 Ro德ienica
pow. jaros豉wski
woj. podkarpackie
tel: (0-16) 622-58-22
tel: (0-16) 622-58-87
fax:(0-16) 622-58-22 w. 60
ug_rozwienica@pro.onet.pl
>nr konta Urz璠u Gminy<
Numery alarmowe
w wypadku awarii sieci
wodno-kanalizacyjnej
501-79-89-79
605-26-67-00

Polecamy
Go軼imy
Top of Page