MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka gm. Roźwienica.
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka gm. Roźwienica.
Data publikacji 2015-09-03
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2a Formularz cenowy -kosztorys ofertowy zadanie Nr 1
 5. Załącznik Nr 2b Formularz cenowy -kosztorys ofertowy zadanie Nr 2
 6. Załącznik Nr 2c Formularz cenowy -kosztorys ofertowy zadanie Nr 3
 7. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 8. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw dio wykluczenia z postępowania
 9. Załącznik Nr 5 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 10. Załącznik Nr 6 Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 11. Załącznik Nr 7 Projekt umowy
 12. Cząstkowice_przedmiar
 13. Czudowice_przedmiar
 14. Wola Roźwienicka_przedmiar
 15. Wzór gwarancji

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2015-09-03     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY