MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2016.
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2016
Data publikacji 2015-08-27
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Zalacznik nr 1a formularz cenowy C11
 5. Zalacznik nr 1b formularz cenowy C12A
 6. Zalacznik nr 1c formularz cenowy C12W
 7. Zalacznik nr 1d formularz cenowy B21
 8. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 9. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
 10. Załącznik Nr 4 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 11. Załącznik Nr 5 Zestawienie punktów poboru energii
 12. Załącznik Nr 6 Istotne postanowienia umowy

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2015-08-27     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY