MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice i Wola Węgierska
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice i Wola Węgierska
Data publikacji 2015-01-08
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2a - kosztorys ofertowy zadanie nr 1
 5. Załącznik Nr 2b - kosztorys ofertowy zadanie nr 2
 6. Załącznik Nr 2c - kosztorys ofertowy zadanie nr 3
 7. Załącznik Nr 2d - kosztorys ofertowy zadanie nr 4
 8. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 9. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 10. Załącznik Nr 5 Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 11. Załącznik Nr 6 Wykaz robót budowlanych
 12. Załącznik nr 7 Oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia
 13. Załącznik Nr 8 Projekt umowy
 14. Załącznik nr 9 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (2)
 15. Załącznik Nr 10 Wykaz osób wykonujących zamówienie
 16. Przedmiar robót - zadanie Nr 1
 17. Przedmiar robót - zadanie Nr 2
 18. Przedmiar robót - zadanie Nr 3
 19. Przedmiar robót _ zadanie Nr 4
 20. Projekt techniczny kanalizacja Tyniowice- zadanie nr 3
 21. Projekt techniczny kanalizacja Tyniowice- zadanie nr 3
 22. Projekt woda i kanalizacja Roźwienica - zadanie nr 1
 23. Wola Węgierska projekt zadanie nr 4

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2015-01-08     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY