MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu Gminy Roźwienica w roku 2015
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu Gminy Roźwienica w roku 2015
Data publikacji 2014-11-05
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ
 4. ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
 5. ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ
 6. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ
 7. ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ
 8. ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ
 9. ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ
 10. ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ
 11. ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ
 12. Załącznik Nr 10 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenei Gminy Roźwienica
 13. Załącznik Nr 10A

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2014-11-05     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY