MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Budowe budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego w Rudołowicach
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę budynku zaplecza szatniowy-sanitarnego w Rudołowicach
Data publikacji 2014-09-23
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2 Formularz cenowy - kosztorys ofertowy
 5. Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 6. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 7. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 8. Załącznik Nr 6 Wykaz robót budowlanych
 9. Załącznik nr 7 Oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia
 10. Załącznik Nr 8 Projekt umowy
 11. Załącznik nr 9 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (2)
 12. Załącznik Nr 10 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
 13. Przedmiar robót
 14. Projekt budowlany.pdf

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2014-09-23     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY