MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę sali gimnastycznej w Węgierce.
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę sali gimnastycznej w Węgierce.
Data publikacji 2014-09-09
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2 formularz cenowy - Kosztorys ofertowy
 5. Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 6. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 7. Załącznik Nr 5 Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 8. Załącznik Nr 6 Wykaz robót budowlanych
 9. Załącznik nr 7 Oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia
 10. Załącznik Nr 8 Projekt umowy
 11. Załącznik nr 9 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (2)
 12. Załącznik Nr 10 - Harmonogram robót Budowa sali gimnastycznej w Wegierce
 13. Załącznik Nr 11 Wykaz osób które będą uczestniczyc w wykonaniu zamówienia
 14. Przedmiar robót - Budowa sali gimnastycznej w Wegierce
 15. A.01.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 16. A.01.3 PARTER CZ. WSCH
 17. A.01.5 PIĘTRO CZ. WSCH.
 18. A.01.6 RZUT DACHU
 19. A.01.7 PRZEKRÓJ A1
 20. A.01.8 PRZEKROJE A_2,A_3,A_4,A_5
 21. A.01.9 ELEWACJE
 22. A.01.10 POSADZKI - PARTER
 23. A.01.12 SUFITY - PARTER
 24. A.01.13 SUFITY - PIĘTRO
 25. A.01.14 ZESTAWIENIE STOLARKI
 26. A.01.15 POCHWYT B1
 27. A.01.18 BALUSTRADA B4 I B5
 28. A.01.19 BALUSTRADA B6
 29. A.01.20 SCHEMAT OKŁADZIN ŚCIENNYCH
 30. E-01-E-17 - PW IE Roźwinica
 31. K.01
 32. K.02
 33. K.03
 34. K.04
 35. K.05
 36. K.06
 37. K.07
 38. K.08
 39. K.09
 40. K.10
 41. K.11
 42. K.12
 43. K.13
 44. K.15
 45. K.16
 46. K.17
 47. K.18
 48. K.19
 49. K.20
 50. N2
 51. NW1
 52. NW3
 53. OPIS SYMBOLI KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
 54. OpisPW
 55. PW opis SANITARNE- Rozwienica
 56. PW_Roźwienica_09-03-2012
 57. ROŹWENICA OPIS_PW
 58. rys 1
 59. rys 2
 60. rys 3
 61. rys 4
 62. rys 5
 63. rys 6
 64. rys 7
 65. rys 8
 66. rys 9
 67. rys 10
 68. rys 11
 69. rys 12
 70. S.14 wentylacja_parter
 71. S.15 wentylacja_dach
 72. S.16 wentylacja przekroj A-A_C-C
 73. S.17 wentylacja przekroj B-B
 74. S.20 kotłownia K2 schemat
 75. S.21 gaz rzut parteru
 76. S.22 lokalizacja szafek gazowych na elewacji
 77. Sala gim - dysze
 78. TABELA 1
 79. TABELA 2
 80. TABELA 3
 81. TABELA 3
 82. W-001
 83. W-002
 84. W-003
 85. W-004
 86. W-005
 87. Zestawienie kanalów wentylacyjnych prostokątnych
 88. Zestawienie kanałów wentylacyjnych okrągłych
 89. Zestawienie kotłownia K2 Rozwienica
 90. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2014-09-09     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY