MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku
Data publikacji 2014-09-03
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy wykonawcy
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
 5. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 6. Załącznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 7. Załącznik Nr 5 Istotne postanowienia umowy
 8. Załącznik Nr 6 Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej
 9. Załącznik Nr 7 Wykaz Urządzeń pomiarowych wraz z rocznym zużyciem energii
 10. Załacznik Nr 8 Wykaz punktów poboru energii elektrycznej
 11. Zalacznik nr 1a formularz cenowy C11
 12. Zalacznik nr 1b formularz cenowy C110
 13. Zalacznik nr 1c formularz cenowy C12 BW
 14. Zalacznik nr 1d formularz cenowy C12 A
 15. Zalacznik nr 1e formularz cenowy C12 W
 16. Zalacznik nr 1f formularz cenowy G 12 BW
 17. Zalacznik nr 1g formularz cenowy B 21
 18. Zalacznik nr 1h formularz cenowy C 21

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2014-09-03     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY