MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014 - 2015
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014 - 2015
Data publikacji 2014-07-02
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy Wykonawcy
 4. Załącznik Nr 2 Formularz cenowy
 5. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
 6. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
 7. Załącznik Nr 5 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
 8. Załącznik Nr 6 Wykaz wykonanych usług
 9. Załącznik Nr 7 Projekt umowy
 10. Załącznik Nr 8 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
 11. Załącznik Nr 9 Wykaz taboru autobusowego
 12. Załącznik Nr 10 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2014-07-02     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY