MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg gminnych
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg gminnych
Data publikacji 2014-06-17
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
 6. Załącznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 7. Załącznik Nr 5 Wykaz robót budowlanych
 8. Załącznik Nr 8 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
 9. Załącznik Nr 7 Projekt umowy
 10. Załącznik nr 6 Oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia
 11. Załącznik nr 9 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 12. Załącznik Nr 10 a1 Roźweinica dz. nr 472 — formularz cenowy
 13. Załącznik Nr 10 a2 Roźwienica dz. nr 485 — formularz cenowy
 14. Załącznik Nr 10 b1 Rudołowice dz,. Nr 210 — formularz cenowy
 15. Załącznik Nr 10 b2 Rudołowice dz. nr 729 — formularz cenowy
 16. Załącznik Nr 10 c1 Wola Roźwienicka dz. nr 328 — formularz cenowy
 17. Załącznik Nr 10 c2 Wola Roźwienicka dz. nr 922 — formularz cenowy
 18. Załącznik Nr 10 d1 Czudowice dz. nr 221 — formularz cenowy
 19. Załącznik Nr 10 d2 Czudowice dz. nr 227 — formularz cenowy
 20. Załącznik Nr 10 d3 Czudowice dz.nr 277 — formularz cenowy
 21. Załącznik Nr 10 e1 Tyniowice dz. nr 365 — formularz cenowy
 22. Załącznik Nr 10 f1 Wegierka dz. nr 1279 — formularz cenowy
 23. Załącznik Nr 10 g1 Wola Wegierska dz. nr 383; 371_1; 368_1 — formularz cenowy
 24. Załącznik Nr 10 g2 Wola Wegierska dz. nr 913_2 — formularz cenowy
 25. Załącznik Nr 11 a1 Roźweinica dz. nr 472 — przedmiar
 26. Załącznik Nr 11 a2 Roźwienica dz. nr 485 — przedmiar
 27. Załącznik Nr 11b1 Rudołowice dz,. Nr 210 — przedmiar
 28. Załącznik Nr 11b2 Rudołowice dz. nr 729 — przedmiar
 29. Załącznik Nr 11c1 Wola Roźwienicka dz. nr 328 — przedmiar
 30. Załącznik Nr 11c2 Wola Roźwienicka dz. nr 922 — przedmiar
 31. Załącznik Nr 11d1 Czudowice dz. nr 221 - przedmiar
 32. Załącznik Nr 11d2 Czudowice dz. nr 227 — przedmiar
 33. Załącznik Nr 11d3 Czudowice dz.nr 277 — przedmiar
 34. Załącznik Nr 11e1 Tyniowice dz. nr 365 — przedmiar
 35. Załącznik Nr 11f1 Wegierka dz. nr 1279 — przedmiar
 36. Załącznik Nr 11g1 Wola Wegierska dz. nr 383; 371_1; 368_1 — przedmiar
 37. Załącznik Nr 11g2 Wola Wegierska dz. nr 913_2 — przedmiar

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2014-06-17     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY