MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnyc
Data publikacji 2014-05-23
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
 6. Załącznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 7. Załącznik Nr 5 Wykaz robót budowlanych
 8. Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 9. Załącznik Nr 7 Projekt umowy
 10. Załącznik Nr 8.1 Formularz cenowy Zadanie Nr 1
 11. Załącznik Nr 8.2. Formularz cenowy Zadanie Nr 2
 12. Załącznik Nr 8.3. Formularz cenowy Zadanie Nr 3
 13. Załącznik Nr 8.4 Formularz cenowy zadanie Nr 4
 14. Załącznik Nr 9.1 Przedmiar robót Zadanie Nr 1
 15. Załącznik Nr 9.2 Przedmiar robót Zadanie Nr 2
 16. Załącznik Nr 9.3 Przedmiar robót Zadanie Nr 3
 17. Załącznik Nr 9.4 Przedmiar robót Zadanie Nr 4

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2014-05-23



     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY