MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzów
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzów
Data publikacji 2014-03-24
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
 6. Załącznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 7. Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych
 8. Załącznik nr 6 Oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia
 9. Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 10. Załącznik Nr 8 Projekt umowy
 11. Załącznik Nr 9 Wykaz osób które będą uczestniczyc w wykonaniu zamówienia
 12. Załącznik Nr 10. Kosztorys ofertowy
 13. Załącznik Nr 11. Przedmiar robót
 14. Projekt

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2014-03-24     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY