MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica""
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica''
Data publikacji 2014-03-07
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Załącznik Nr 1A Formularz cenowy
 5. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
 6. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
 7. Załącznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 8. Załącznik Nr 5 Wykaz wykonanych usług
 9. Załącznik Nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
 10. Załącznik Nr 7 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 11. Załącznik Nr 8 Projekt umowy
 12. Załącznik Nr 9 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2014-03-07     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY