MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra.
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra.
Data publikacji 2014-02-06
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2 Formularz cenowy
 5. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 6. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
 7. Załącznik Nr 5 Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 8. Załącznik nr 6 Wykaz robót budowlanych
 9. Załącznik nr 7 Oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia
 10. Załącznik Nr 8 Projekt umowy
 11. Załącznik Nr 9 Wykaz osób które będą uczestniczyc w wykonaniu zamówienia
 12. Załącznik nr 10 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 13. Załacznik Nr 11 Kosztorys ofertowy z przedmairem robót
 14. Projekt techniczny świetlicy Mokra cz.1.pdf
 15. Projekt techniczny świetlicy Mokra cz.2.pdf

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2014-02-06     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY