MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w 2014 r
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w 2014 r
Data publikacji 2013-12-06
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 2. SIWZ
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik NR 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 6. Załącznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
 7. Załącznik Nr 5 Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej
 8. Załącznik Nr 6 Umowa na dostawę paliwa 2014

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2013-12-06     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY