MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na dostawe energii elektrycznej dla Gminy Roźwienica w roku 2014.
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Roźwienica w roku 2014.
Data publikacji 2013-11-18
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy wykonawcy.doc
 4. Zalacznik nr 1a formularz cenowy C11.xlsx
 5. Zalacznik nr 1b formularz cenowy C110.xlsx
 6. Zalacznik nr 1c formularz cenowy C12 BW.xlsx
 7. Zalacznik nr 1d formularz cenowy C12 A.xlsx
 8. Zalacznik nr 1e formularz cenowy C12 W.xlsx
 9. Zalacznik nr 1f formularz cenowy G 12 BW.xlsx
 10. Zalacznik nr 1g formularz cenowy B 21.xlsx
 11. Zalacznik nr 1h formularz cenowy C 21.xlsx
 12. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc
 13. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 14. Załącznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.doc
 15. Załącznik Nr 5 Istotne postanowienia umowy.docx
 16. Załącznik Nr 6 Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.doc

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2013-11-18     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY