MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Udzielenie kredytu długoterminowego
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Udzielenie kredytu długoterminowego
Data publikacji 2013-08-19
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.doc
 4. Załącznik nr 2 A Formularz cenowy.doc
 5. Załącznik nr 2 B Formularz cenowy.doc
 6. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
 7. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 8. Załącznik Nr 5 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.doc
 9. Załącznik Nr 6 Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.doc
 10. Buddzet_gminy_2013.pdf
 11. Opinia_RIO.pdf
 12. Rb_27S.pdf
 13. Rb_28S.pdf
 14. Rb_N.pdf
 15. Rb_NDS.pdf
 16. Rb_Z.pdf
 17. RIO55.pdf
 18. RIO56.pdf
 19. uchwala236.pdf
 20. uchwala239.pdf
 21. uchwala w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica.pdf
 22. Zaświadczenie NIP.pdf
 23. zaświadczenie REGON.pdf

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2013-08-19     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY