MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w m-ci Czudowice, Cząstkowice i Wola Roźwienicka
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w m-ci Czudowice, Cząstkowice i Wola Roźwienicka
Data publikacji 2013-07-05
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
 2. SIWZ.pdf
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Wykonawcy.doc
 4. Załącznik Nr 2A Formularz cenowy _zadanie Nr 1.doc
 5. Załącznik Nr 2B - Formularz cenowy - zadanie Nr 2.doc
 6. Załącznik Nr 2D Formularz cenowy _zadanie Nr 4.doc
 7. Załącznik Nr 2C Formularz cenowy _zadanie Nr 3.doc
 8. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
 9. Załącznik Nr 5 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.doc
 10. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 11. Załącznik Nr 6 Wykaz robót budowlanych.doc
 12. Załącznik Nr 7 Oświadczenie wymagane uprawnienia.doc
 13. Załącznik Nr 8 Projekt umowy.doc
 14. Załącznik Nr 9 Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.doc
 15. Przedmiar Cząstkowice.xls
 16. Przedmiar Czudowice_1.xls
 17. Przedmiar Czudowice_2.xls
 18. Przedmiar Wola Roźwienicka.xls
 19. Kosztorys ofertowy Czudowice_1.xls
 20. Kosztorys ofertowy Wola Roźwienicka.xls
 21. Kosztorys ofertowy Cząstkowice.xls
 22. Kosztorys ofertowy Czudowice_2.xls

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2013-07-05     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY