MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn."Czas na aktywność w gminie Roźwienica""
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn."Czas na aktywność w gminie Roźwienica'
Data publikacji 2013-06-20
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Wykonawcy.doc
 4. Załącznik Nr 1A Formularz cenowy.doc
 5. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc
 6. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania.doc
 7. Załącznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.doc
 8. Załącznik Nr 5 Wykaz wykonanych usług.doc
 9. Załącznik Nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc
 10. Załącznik Nr 7 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.doc
 11. Załącznik Nr 8 Projekt umowy.doc
 12. Załącznik Nr 9 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2013-06-20     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY