MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach
Data publikacji 2013-04-11
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
 2. SIWZ.pdf
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.doc
 4. Załącznik Nr 2 Formularz cenowy.doc
 5. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
 6. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 7. Załącznik Nr 5 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.doc
 8. Załącznik Nr 6 Wykaz robót budowlanych.doc
 9. Załącznik Nr 7 Oświadczenie wymagane uprawnienia.doc
 10. Załącznik Nr 8 Projekt umowy.doc
 11. Załącznik Nr 9 Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.doc
 12. Przedmiar robót_Wymiana dachu Czudowice.pdf
 13. Kosztorys ofertowy_Wymiana dachu Czudowice.pdf
 14. Projekt.pdf

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2013-04-11     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY