MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Roźwienica
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Roźwienica
Data publikacji 2013-03-29
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
 2. SIWZ.pdf
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.doc
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
 5. Załącznik Nr 3 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 6. Załącznik Nr 3 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 7. Załącznik Nr 5 Projekt umowy.doc
 8. Załącznik Nr 6 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
 9. załącznik Nr 7 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc
 10. Załącznik Nr 8 Oświadczenie, że osoby które będa uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.doc

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2013-03-29     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY