MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa wyposażenia oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymiana pompowni sieciowych i rozbudowa uj
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa wyposażenia oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymiana pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej oraz wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Roźwienica
Data publikacji 2013-03-21
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
 2. SIWZ.pdf
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.doc
 4. Załacznik Nr 1a - Formularz cenowy Zadanie NR 1.doc
 5. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc
 6. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 7. Załącznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.doc
 8. Załącznik Nr 5 Projekt umowy.doc
 9. Załącznik Nr 6 OŚWIADCZENIE .docx

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2013-03-21     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY