MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej – II przetarg
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej – II przetarg
Data publikacji 2013-03-14
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
 2. SIWZ.pdf
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.doc
 4. załącznik Nr 1b - Formularz cenowy Zadanie Nr 2.doc
 5. Załacznik Nr 1a - Formularz cenowy Zadanie NR 1.doc
 6. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc
 7. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 8. Załącznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.doc
 9. Załącznik Nr 5 Projekt umowy.doc
 10. Załącznik Nr 6 OŚWIADCZENIE .docx
 11. MHIG_karta.pdf
 12. MONOBELT_karta.pdf
 13. Opis do modernizacji oczyszczalni.pdf
 14. Pompownia_przekrój.JPG
 15. Pompownia_przekrój_A.A.JPG
 16. Pompownia_rzut.JPG
 17. Projekt Stacji Odwadniania Roźwienica.pdf
 18. projekt techniczny modernizacja ujecia wody Wola Roźwienicka.pdf
 19. Projekt Wiata.pdf
 20. Przedmiar robót.pdf
 21. Kosztorys ofertowy.pdf
 22. Przekrój Oczyszczalnia_A_A_1.JPG
 23. Przekrój_oczyszczalnia _B-B-1.JPG
 24. Przekrój_oczyszczalnia_A_A_2.JPG
 25. Przekrój_oczyszczalnia_B-B_2.JPG
 26. Przenosnik_PS_karta.pdf
 27. robox evolution.pdf
 28. Rzut reaktorów po przebudowie_istniejacy.JPG
 29. Rzut technologi oczyszczalni _istniejacy.JPG

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2013-03-14     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY