MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej.
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej.
Data publikacji 2013-02-28
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
 2. SIWZ.pdf
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.doc
 4. Załącznik Nr 1 a - Formularz cenowy Zadanie Nr 1.doc
 5. Załacznik Nr 1b - Formularz cenowy Zadanie NR 2.doc
 6. Załącznik Nr 1c - Formularz cenowy zadanie Nr 3.doc
 7. załącznik Nr 1d - Formularz cenowy Zadanie Nr 4.doc
 8. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc
 9. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 10. Załącznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.doc
 11. Załącznik Nr 5 Projekt umowy.doc
 12. Załącznik Nr 6 OŚWIADCZENIE .docx
 13. Przedmiar_Budowa sieci wodociągowej i modernizacja sieci kanalizacyjnej z ovczyszczalnią..pdf
 14. Projekt Wiata.pdf
 15. Bystrowice PP1.pdf
 16. Bystrowice PP2.pdf
 17. Bystrowice PP4.pdf
 18. Czastkowice PP1.pdf
 19. Czastkowice PP2.pdf
 20. Czudowice PP1.pdf
 21. Czudowice PP2.pdf
 22. MHIG_karta.pdf
 23. MONOBELT_karta.pdf
 24. Projekt Stacji Odwadniania Roźwienica.pdf
 25. projekt techniczny modernizacja ujecia wody Wola Roźwienicka.pdf
 26. Przenosnik_PS_karta.pdf
 27. robox evolution.pdf
 28. Rozwienica PP3.pdf
 29. Rozwienica PP5.pdf
 30. Rozwienica PP6.pdf
 31. Rozwienica PP7.pdf
 32. Roźwienica rys 1.pdf
 33. Roźwienica rys 2.pdf
 34. Roźwienica rys 3.pdf
 35. Roźwienica rys 4.pdf
 36. Roźwienica rys 5.pdf
 37. Rudolowice PP1.pdf
 38. Rudolowice PP2.pdf
 39. Rudolowice PP3.pdf
 40. Wola Rozwienicka PP1.pdf
 41. Wola Rozwienicka PP2.pdf

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2013-02-28     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY