MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP
Data publikacji 2012-07-09
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy wykonawcy.doc
 4. Załącznik Nr 2 Formularz cenowy.doc
 5. Załącznik Nr 2 Formularz cenowy.doc
 6. Załącznik nr 4 Oświadczenie po braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 7. Załącznik Nr 5 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.doc
 8. ZAŁĄCZNIK NR 6 Projekt umowy.doc
 9. Załącznik Nr 7 Wykaz wykonanych dostaw.doc

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2012-07-09     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY