MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Wola Roźwienicka, Czudowice i Cząstkowice
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Wola Roźwienicka, Czudowice i Cząstkowice
Data publikacji 2012-07-05
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.doc
 4. Załącznik Nr 2A Formularz cenowy Zadanie Nr 1.doc
 5. Załącznik Nr 2B Formularz cenowy Zadanie Nr 2.doc
 6. Załącznik Nr 2C Formularz cenowy Zadanie Nr 3.doc
 7. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc
 8. Załącznik nr 4 Oświadczenie po braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 9. Załącznik Nr 5 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.doc
 10. Załącznik Nr 6 Wykaz robót budowlanych.doc
 11. Załącznik Nr 7 Wykaz osób które będa uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc
 12. Załącznik Nr 8 Projekt umowy.doc
 13. Załącznik Nr 9 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.doc
 14. Przedmiar robót_Wola Roźwienicka.xls
 15. Kosztorys ofertowy_Wola Roźwienicka.xls
 16. Przedmiar robót_Czudowice.xls
 17. Kosztorys ofertowy_Czudowice.xls
 18. Przedmiar robót_Cząstkowie.xls
 19. Kosztorys ofertowy_Cząstkowice.xls

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2012-07-05     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY