MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013
Data publikacji 2012-06-25
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
 3. Załącznik 1 A Formularz cenowy.doc
 4. Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy Wykonawcy.doc
 5. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc
 6. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania.doc
 7. Załącznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.doc
 8. Załącznik Nr 6 Wykaz taboru autobusowego.doc
 9. Załącznik Nr 5 Wykaz osób wykonujących zamówienie.doc
 10. Załącznik Nr 7 Projekt umowy.doc
 11. Załącznik Nr 8 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.doc
 12. Załącznik Nr 9 Wykaz wykonanych usług.doc

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2012-06-25     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY