MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Roźwienica i Rudołowice
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Roźwienica i Rudołowice
Data publikacji 2012-05-23
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.doc
 4. Załącznik Nr 2A Formularz cenowy Zadanie Nr 1.doc
 5. Załącznik Nr 2B Formularz cenowy Zadanie Nr 2.doc
 6. Załącznik Nr 2C Formularz cenowy Zadanie Nr 3.doc
 7. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc
 8. Załącznik nr 4 Oświadczenie po braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 9. Załącznik Nr 5 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.doc
 10. Załącznik Nr 6 Wykaz robót budowlanych.doc
 11. Załącznik Nr 7 Wykaz osób które będa uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc
 12. Załącznik Nr 8 Projekt umowy.doc
 13. Załącznik Nr 9 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.doc
 14. Przedmiar Roźwienica dz. 562.xls
 15. Przedmiar Roźwienica dz. 587.xls
 16. Przedmiar Rudołowice dz.xls
 17. Kosztorys Ofertowy Roźwienica dz. 562.xls
 18. Kosztorys Ofertowy Roźwienica dz. 587.xls
 19. Kosztorys ofertowy Rudołowice dz.xls

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2012-05-23     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY