MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Częściowa przebudowa i docieplenie budynku WDK w Roźwienicy
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Częściowa przebudowa i docieplenie budynku WDK w Roźwienicy
Data publikacji 2012-04-27
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
 3. Przedmiar robót.pdf
 4. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.doc
 5. Załącznik Nr 2 Formularz cenowy.doc
 6. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc
 7. Załącznik nr 4 Oświadczenie po braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 8. Załącznik Nr 5 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.doc
 9. Załącznik Nr 6 Wykaz robót budowlanych.doc
 10. Załącznik Nr 7 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.doc
 11. Załącznik Nr 8 Projekt umowy.doc
 12. Załącznik Nr 9 Wykaz osób które będa uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc
 13. Projekt techniczny.pdf

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2012-04-27     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY