MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową
Data publikacji 2012-02-20
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy wykonawcy.doc
 4. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc
 5. Załącznik nr 4 Oświadczenie po braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 6. Załącznik Nr 5 Wykaz robót budowlanych.doc
 7. Załącznik Nr 6 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.doc
 8. Załącznik Nr 7 Przedmiar robót.pdf
 9. Załącznik Nr 8 Projekt umowy.doc
 10. Projekt techniczny budyneek.pdf
 11. Projekt techniczny ogrodzenie.pdf

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2012-02-20     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY