MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Wola Węgierska, Węgierka, Chorzów, Więckowice i Roźwienica
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Wola Węgierska, Węgierka, Chorzów, Więckowice i Roźwienica
Data publikacji 2011-10-17
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Zadanie Nr 1Formularz cenowy_Wola Węgierska
 5. Zadanie Nr 2Formularz cenowy_Węgierka
 6. Zadanie Nr 3 Formularz cenowy_Chorzów
 7. Zadanie Nr 4 Formularz cenowy_Więckowice
 8. Zadanie Nr 5 Formularz cenowy _Roźwienica
 9. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
 10. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
 11. Załącznik Nr 5 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
 12. Załącznik Nr 6 Wykaz robót budowlanych
 13. Załącznik Nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
 14. Załącznik Nr 8 Projekt umowy
 15. Załącznik Nr 9 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
 16. Zadanie Nr 1 Przedmiar robót_Wola Węgierska
 17. Zadanie Nr 2 Przedmiar robót_Węgierka
 18. Zadanie Nr 3 Przedmiar robót_Chorzów
 19. Zadanie Nr 4 Przedmiar robót_Więckowice
 20. Zadanie Nr 5 Przedmiar robót_Roźwienica

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2011-10-17     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY