MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie nawierzchni SZTUCZNA TRAWA na boisku do piłki siatkowej w miejscowości Wola Węgierska
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie nawierzchni SZTUCZNA TRAWA na boisku do piłki siatkowej w miejscowości Wola Węgierska
Data publikacji 2011-08-30
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy wykonawcy
 4. Załącznik Nr 2 Formularz cenowy
 5. Załacznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
 6. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 7. Załacznik Nr 5 Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 8. Załącznik Nr 6 Wykaz robót budowlanych
 9. Załązcnik Nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonnaiu zamówienia
 10. Załącznik Nr 8 Projekt umowy
 11. Załązcnik Nr 9 Oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
 12. Przedmiar robót

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2011-08-30     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY