MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu - Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Opis Ogłoszenie o przetargu - Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Data publikacji 2011-07-07
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2A Formularz cenowy
 5. Załącznik Nr 2B Formularz cenowy
 6. Załącznik Nr 2C Formularz cenowy
 7. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 8. Załącznik nr 4 Oświadczenie po braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 9. Załącznik Nr 5 Wykaz robót budowlanych
 10. Załącznik Nr 6 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
 11. Załącznik Nr 7 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
 12. Załącznik Nr 8 Projekt umowy
 13. Załącznik Nr 9 Oświadczenie, ze osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2011-07-07     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY