MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Czas na aktywność w Gminie Roźwienica
Opis Czas na aktywność w Gminie Roźwienica
Data publikacji 2011-05-23
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
 5. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
 6. Załącznik Nr 4 Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 7. Załącznik Nr 5 Wykaz wykonanych usług
 8. Załącznik Nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
 9. Załącznik Nr 7 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 10. Załącznik Nr 8 projekt umowy
 11. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 12. Wyjaśnienie SIWZ

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2011-05-23     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY