MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgierka, Tyniowice, Więckowice, Bystrowice, Czudowice, Wola Roźwienicka, Rudołowice oraz Cząstkowice
Opis Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgierka, Tyniowice, Więckowice, Bystrowice, Czudowice, Wola Roźwienicka, Rudołowice oraz Cząstkowice
Data publikacji 2011-05-23
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy wykonawcy
 4. Załącznik Nr 2 Formularz cenowy- elewacje WDK
 5. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 6. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 7. Załącznik Nr 5 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
 8. Załącznik Nr 6 Wykaz robót budowlanych
 9. Załącznik Nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
 10. Załącznik Nr 8 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 11. Załącznik Nr 9 Projekt umowy
 12. Przedmiar robót elewacje WDK

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2011-05-23     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY