MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu II przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Cho
Opis Ogłoszenie o zamówieniu II przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka
Data publikacji 2011-04-22
 
Załączniki:

 1. opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Roźwienica
 2. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na rok 2011
 3. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Roźwienica
 4. Ogłoszenie o zamówieniu
 5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 6. opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2011 r.
 7. opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010 r.
 8. Rb-27S
 9. Rb-27S-zbiorczo
 10. Rb-28S
 11. Rb-28S-zbiorczo
 12. Rb-NDS
 13. Rb-Z
 14. Uchwała budżetowa na rok 2011
 15. Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 16. Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 17. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 18. Załącznik Nr 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 19. Załącznik Nr 4 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
 20. Załącznik Nr 5 WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
 21. Zaświadczenie NIP
 22. zaświadczenie REGON

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2011-04-22     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY