MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - II przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Wola Węgierska, Mokra gm. Roźwienica
Opis Ogłoszenie o zamówieniu - II przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Wola Węgierska, Mokra gm. Roźwienica
Data publikacji 2011-04-21
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Roźwienica
 5. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na rok 2011
 6. opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Roźwienica
 7. opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2011 r.
 8. opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010 r.
 9. Rb-27S
 10. Rb-27S-zbiorczo
 11. Rb-28S
 12. Rb-28S-zbiorczo
 13. Rb-NDS
 14. Rb-Z
 15. Uchwała budżetowa na rok 2011
 16. Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu
 17. Zaświadczenie NIP
 18. zaświadczenie REGON
 19. Załącznik nr 2 Formularz cenowy
 20. Załącznik Nr 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 21. Załącznik Nr 4 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
 22. Załącznik Nr 5 WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2011-04-21     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY