MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Rudołowicach
Opis Ogłoszenie o przetargu - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Rudołowicach
Data publikacji 2011-04-18
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
 4. ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
 5. ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 6. ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
 7. ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
 8. ZAŁĄCZNIK NR 5 WYKAZ WYKONANYCH USŁUG.
 9. ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
 10. ZAŁĄCZNIK NR 7 OŚWIADCZENIE ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA
 11. ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA O PRACE PROJEKTOWE
 12. mapa_A-B-C

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2011-04-18     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY