MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu - Odbiór i wywózka odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013
Opis Ogłoszenie o przetargu - Odbiór i wywózka odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013
Data publikacji 2010-12-22
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy
 4. Formularz cenowy
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
 7. Projekt umowy
 8. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
 9. Trasa przejazdu śmieci

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2010-12-22     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY