MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu remont dróg po powodzi
Opis Ogłoszenie o przetargu Remont dróg po powodzi na działkach Nr 842; 886; 887; 905 i 914 w Roźwienicy, na działkach Nr 973 i 974 w Rudołowicach, na działce Nr 537 w Cząstkowicach, na działce Nr 414 w Tyniowicach i na działkach 1735 i 1739 w Węgierce.
Data publikacji 2010-10-22
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu
 6. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 7. Projekt umowy
 8. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
 9. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
 10. Formularz cenowy-Cząstkowice
 11. Przedmiar robót Cząstkowice
 12. Formularz cenowy Roźwienica
 13. Przedmiar robót
 14. Formularz cenowy Rudołowice
 15. Przedmiar robót
 16. Formularz cenowy Tyniowice
 17. Przedmiar robót
 18. Formularz cenowy Węgierka
 19. Przedmiar robót Węgierka

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2010-10-22     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY