MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
KULTURA
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa części dachu na budynku WDK w Rudołowicach
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa części dachu na budynku WDK w Rudołowicach
Data publikacji 2010-09-03
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2 Formularz cenowy
 5. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
 6. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 7. Załącznik Nr 5 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
 8. Załącznik Nr 6 Projekt umowy
 9. Załącznik Nr 7 Oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia
 10. Załącznik Nr 8 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2010-09-03     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY