MENU
URZĄD GMINY
GMINA
RADA GMINY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Zamówienia do 30 000 €
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
BUDŻET
GOSPODARKA
KULTURA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZUKAJ
AKTY NORMATYWNE
REJESTRY / RAPORTY
Ochrona Danych Osobowych
Transmisje obrad RG
Bezpłatna Pomoc Prawna
Petycje
Koordynator Dostępności
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu
Opis Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa części dachu na budynku WDK w Rudołowicach
Data publikacji 2010-08-19
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa części dachu na budynku WDK w Rudołowicach
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2 Formularz cenowy
 5. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 6. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
 7. Załącznik Nr 5 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
 8. Załącznik Nr 6 Projekt umowy
 9. Załącznik Nr 7 Oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia
 10. Załącznik Nr 8 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia
 11. Projekt techniczny
 12. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2010-08-19     
Ogłoszenie o sprzedaży działek budowlanych
STATYSTYKA
ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
REDAKCJA BIULETYNU
WAŻNE TELEFONY
DO POBRANIA
WYBORY